Vastuullisuusverkosto

Vastuullisuusverkoston tarkoituksena on saattaa yhteen valtionhallinnon organisaatioiden kestävän kehityksen edistämisen ja vastuullisuustyön kehittämisen sekä vastuullisuusraportoinnin parissa työskentelevät virkamiehet. Vastuullisuusverkosto on avoin näistä teemoista kiinnostuneille henkilöille, ja verkoston päätarkoituksena on tarjota tukea työhön ja raportointiin.

Vastuullisuusverkostoa ylläpitää Valtiokonttorissa työskentelevä Vastuullisuustiimi, joka kehittää valtionhallinnon yhtenäistä vastuullisuusraportointia ja sen taustalla olevaa kestävää kehitystä edistävää työtä. Vastuullisuustiimi kehittää verkoston toimintaa ja järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia kestävän kehityksen edistämiseksi sekä vastuullisuusraportoinnin tueksi. Verkoston viestikanavana ja kotipaikkana toimii Howspace-alusta, jossa jaetaan materiaalia ja tarjotaan mahdollisuus kysymysten esittämiselle sekä vapaalle keskustelulle. Ajankohtaisista asioista viestitään myös verkoston työtilassa. Verkostolla on myös oma uutiskirje, jonka voi halutessaan tilata täältä.

Vastuullisuusverkoston jäseneksi voi liittyä lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen vastuullisuusraportointi@valtiokonttori.fi.

Vastuullisuusraportoinnin viitekehykseen voit tutustua täältä

Materiaalia kestävän kehityksen edistämisestä ja vastuullisuusraportoinnista kiinnostuneille: