Hyppää sisältöön

Valmentava ja oppiva työkulttuuri meillä valtionhallinnossa

VALOA-sivusto tarjoaa työkaluja, esimerkkejä ja inspiraatiota valmentavan ja oppivan työkulttuurin kehittämiseksi työyhteisöissä. Tavoitteena on rakentaa valtionhallinnon arjessa mukana elävä ja täydentyvä alusta yhteisen kulttuurin ja yhteistyön kehittymisen tueksi. 

Miksi?

Maailma muuttuu ja monimutkaistuu. Ennakoitavuus vähenee. Yhteistyön ja yhdessä oppimisen merkitys korostuu.

Kenelle?

Yhteistä ymmärrystä ja toimivia ratkaisuja tavoitteleville. Oppimishaluisille ja avoimille yhteistyön rakentajille.

Mikä?

Yhteisistä tavoitteista ja tarkoituksesta ohjautuva avoin, vuorovaikuttava ja yhteisöllinen tapa toimia ja oppia yhdessä.

Miten?

Valmentava ja oppiva työkulttuuri luodaan yhdessä kysellen, kokeillen ja oivaltaen. Toisiamme kuunnellen ja kannustaen.

 

VALOA-sivusto työkulttuurin kehittämisen tukena

VALOA-sivusto jakautuu neljään osioon. ALOITA-osion avulla voitte käynnistää valmentavaan ja oppivaan työkulttuuriin liittyvää keskustelua sen perusteisiin tutustuen ja omaa toimintaanne arvioiden. TOIMI-osiosta löydätte työkaluja, inspiraatiota ja vinkkejä työkulttuurin ja toimintatapojen kehittämiseksi käytännössä. INNOSTU-osiossa pääsette tutustumaan valtionhallinnon työyhteisöjen esimerkkeihin ja oivalluksiin ja voitte jakaa omia kokemuksianne ja kokeilujanne vinkiksi muille. TUTKI-osiossa voitte perehtyä valmentavaan ja oppivaan työkulttuuriin vielä laajemmin muualta löytyvän tiedon, työkalujen ja pohdintojen avulla. Osioiden välillä pääset liikkumaan kunkin etusivun oikeasta yläkulmasta löytyvistä painikkeista.

Uusimpia teemaan liittyviä sisältöjä