Hyppää sisältöön

Hankkeet

Monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion vahvistaminen GTK:lla

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen on keskeistä, kun haluamme..

Hallinnonalan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kokonaisuus

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Nykyään tunnistetaan yhä paremmin, kuinka kestävällä kehityksellä on..

Resilienssi, uudistumiskykyinen valtio-organisaatio

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Resilienssi, kyky luovia epävarmassa, heikosti ennustettavassa ja kytkeytyneessä..

Riskitietoinen viranomaistoiminta

Hankkeen teema on työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Fimean, Tukesin..

Prosessi- ja johtamisjärjestelmän uudistaminen Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen vastuualueella

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) toimii Suomen Akatemian yhteydessä…

Helsingin hovioikeuden toiminnan kehittäminen – osastokohtainen pilotti

Hankkeen teema on työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen. Helsingin hovioikeudessa on tunnistettu selkeä..

Myyntilaskutuksen kehittäminen aluehallintovirastoissa

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Myyntilaskutuksen kehittämisen hankkeella on tarkoitus luoda toimintakulttuuri, jossa..

Hybridi-/monipaikkainen työ

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Hanke on jatkoa aikaisemmalle hankkeelle. Valtion hallinnossa ollaan..