Hyppää sisältöön

Hankkeet

Oppimismentorointi osana osaamisen kehittämistä ja oppivaa organisaatiokulttuuria

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Eduskunnan kanslian, Energiaviraston..

Pelikenttä tutuksi

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Verohallinnon Verotusyksikössä toteutettiin vuonna 2021 organisaatiouudistus, jonka yhteydessä..

Kehityskeskustelujen kehittäminen

Hankkeen teema on työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen. Hankkeen tavoitteet: hovioikeuteen perustettu kehityskeskustelutyöryhmä..

Elävänä ekosysteemeissä

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. VUCA-maailmassa myös valtiohallinnon tehtävät kytkeytyvät huomattavassa määrin yhteen..

Ruokaviraston kestävän kehityksen ohjelman valmistelu

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Ruokavirasto on strategiassaan määritellyt yhdeksi päämääräksi ”Opimme ja..

Laboratoriotoimintojen yhtenäinen perehdytysaineisto ja toimintatapojen yhtenäistäminen (LABPERE)

Hankkeen teema on turvallisen työn edellytysten parantaminen. Laboratoriotyöskentelyssä työturvallisuudelle asetetaan erikoisvaatimuksia ja työturvallisuusohjeistus tulee olla..

Johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Syyttäjälaitoksen ylin johtaja eli valtakunnansyyttäjä vaihtuu 1.10.2022. Tämä..

Ennakoivan johtamisen systematisointi ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa aiemmassa projektissa luotu strategisen..