Hyppää sisältöön

Hankkeet

Laboratoriotoimintojen yhtenäinen perehdytysaineisto ja toimintatapojen yhtenäistäminen (LABPERE)

Hankkeen teema on turvallisen työn edellytysten parantaminen. Laboratoriotyöskentelyssä työturvallisuudelle asetetaan erikoisvaatimuksia ja työturvallisuusohjeistus tulee olla..

Johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Syyttäjälaitoksen ylin johtaja eli valtakunnansyyttäjä vaihtuu 1.10.2022. Tämä..

Ennakoivan johtamisen systematisointi ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa aiemmassa projektissa luotu strategisen..

KAVI vuonna 2023

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. KAVIssa on vuonna 2021 uudistettu työhyvinvointisuunnitelma kolmivuotiskaudelle 2021-2023…

Vaikuttavuus ja fokus asiantuntijatyössä

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Valitsimme Työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen…

Yhtenäiset toimintatavat ja työkulttuuri työyhteisössä

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Palveluryhmän ruokalan työyhteisön henkilöstöllä on toiminta- ja työkulttuurissa..

Jaksaa jaksaa

Hankkeen teema on työntekijäkokemuksen parantaminen. Rikosseuraamuslaitoksessa on tulossa isoja muutoksia erityisesti uuden asiakastietojärjestelmän, lainsäädännön ja..

Avitettu hybridityö – työn ja yhteistyön virittäminen

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Aluehallintovirastojen henkilöstöstrategiassa 2020 – 2023 on yhtenä tavoitteena..