Hyppää sisältöön

Hankkeet

Johtamis- ja organisaatiorakenteen sekä toimintakulttuurin kehittäminen

Tietosuojavaltuutetun toimisto on viimeisten 5-8 vuoden aikana kehittynyt alle 20 henkilön organisaatiosta nykyisen kokoiseksi virastoksi..

Pirkanmaan TE-toimiston työhyvinvointihanke 2024

Pirkanmaan TE-palveluissa on tunnistettu tarve organisaatiossa psykososiaalisen turvallisuuden lisäämiseen ja ylläpitämiseen kuten kehittäen työntekijöiden taitoja..

Ilmiölähtöinen kehittäminen ja Ekosysteemikoulut

Valtiohallinnon tehtävät leikkaavat useiden virastojen, hallinnonalarajojen ja sektorirajojen yli. Ilmiölähtöinen toiminta ja yhteiskehittäminen on hallitusohjelmassakin..

Kehittäjävalmennus 2024

Valtiokonttori on järjestänyt valtiohallinnossa työskenteleville esihenkilöille ja asiantuntijoille kehittäjävalmennusta vuodesta 2003 lähtien. Vuoteen 2018 asti..

Muuttuva työelämä

Koronapandemian aikana otimme odottamattoman digiloikan, joka vaati uusien toimintatapojen nopeaa omaksumista. Työn tekeminen ja yhteisöllisyys..

Keskijohdon valmennusohjelma

Verohallinnolla on kriittisen tärkeä perustehtävä suomalaisen yhteiskunnan toimintojen turvaajana. Isona organisaationa meidän on kyettävä sopeutumaan..

Vaalan vankilaan siirtymisen muutosprosessi

Pelson vankilan toiminta on päättymässä ja vankilan toiminta siirtyy uuteen rakenteilla olevaan Vaalan vankilaan. Tämän..

Työskentelymenetelmien uudistaminen ja kehittäminen

Teema liittyy Oikeudellisen osaston suureen työkuormaan, joka juontaa juurensa korona-ajasta, jolloin poikkeusolot lisäsivät työmäärää merkittävästi…