Hyppää sisältöön

Vinkkilinkit

(linkit on poimittu pääosin 10/2022)

Agilemobile. Turun yliopisto yhteistyössä Aalto-yliopiston, Itä-Suomen, Lapin ja Lappeenrannan yliopistojen kanssa Tekes-rahoituksella tuottama yhteiskehittämisen sivusto: https://www.agilemobile.fi/

Avoimet ekosysteemit – uusi keino luoda arvoa asiakkaille, yrityksille ja kumppaneille. Sitra (2021). https://www.sitra.fi/artikkelit/avoimet-ekosysteemit-uusi-keino-luoda-arvoa-asiakkaille-yrityksille-ja-kumppaneille/

Collective Impact Forum https://collectiveimpactforum.org/

Ekosysteemin takaa löytyy ajattelutavan tuuletus, Arvo Kokkosen ja Juha Tuomaalan (Maanmittauslaitos) haastattelu (2022). https://www.valtiolla.fi/ekosysteemin-takaa-loytyy-ajattelutavan-tuuletus/

Eurostat: Accounting for ecosystems and their services in the European Union (INCA) – 2021 edition. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/12943935/KS-FT-20-002-EN-N.pdf/de44610d-79e5-010a-5675-14fc4d8527d9?t=1624528835061

Fast Expert Teams – uusi tapa tehdä yhteistyötä Fast Expert Teams – uusi tapa tehdä yhteistyötä (flippingbook.com)

Funnel 2.0, Mitä ovat B2B-ekosysteemit? https://funnel.fi/mita-ovat-B2B-ekosysteemit/

Hämeenlinnan kaupunki, Raportti ekosysteemityöstä 1-6/2022, Strategiayksikkö.
https://www.hameenlinna.fi/wp-content/uploads/2020/10/Ekosysteemien-puolivuosiraportti_alkuvuosi_2020.pdf

Kaihovaara Antti et al.: Innovaatioekosysteemit elinkeinoelämän ja tutkimuksen yhteistyön vahvistajina. Valtioneuvosten tutkimus- ja selvitystoiminta. 2017. 401dd477-d967-44c2-bd57-a74c0f43f095 (tietokayttoon.fi)

Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI: https://vm.fi/tekoalyohjelma-auroraai

Kasvuekosysteemit uuden elinkeino- ja innovaatiopolitiikan välineenä, TEM. https://tem.fi/ekosysteemit

Keränen, K. 2015. Exploring the characteristics of co-creation in the B2B service business. PhD dissertation in Engineering. Cambridge: University of Cambridge. https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/252638

Kiertotalous Living Lab. https://www.laurea.fi/kiertotalouslivinglab

Kokeilusta skaalaan -pelikirja. Motiva. Kokeiluista skaalaan -pelikirja – Motiva

Kuoleman ekosysteemi: https://www.suomidigi.fi/blogit/laheisen-kuolema/miten-automaatio-voisi-helpottaa-kuolemaan-liittyvien-asioiden-hoitoa

Maa- ja metsätalousministeriö, Hiilestä kiinni. https://mmm.fi/-/hiilesta-kiinni-tutkimus-ja-innovaatio-ohjelma-tukee-ilmastokestavien-maankayttoratkaisujen-tuottamista-mittava-rahoitushaku-nyt-avoinna-1

Open Innovation Ecosystem Playbook https://www.ecosystemplaybook.com/

Oulu Innovation Alliance https://www.businessoulu.com/en/company-networks/oulu-innovation-alliance.html

Tampere AI https://tampere.ai/

Tietojohtaminen. https://tietojohtaminen.com/

Totti Könnölä: Ennakointi ekosysteemeissä. Ennakointikupla. https://www.ennakointikupla.fi/home/ennakointi-ekosysteemeissa

Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä. Sitra (2022). https://www.sitra.fi/julkaisut/tulevaisuuden-osaaminen-syntyy-ekosysteemeissa/

Valkokari K et al. (toim.): Ekosysteemit ja verkostojen parviäly. Tulevaisuuden liiketoiminnan suuntaviivoja. VTT Research 2014. Ekosysteemit ja verkostojen parviäly. Tulevaisuuden liiketoiminnan suuntaviivoja (vttresearch.com)

Valtionaputoiminnan kehittämisessä tuotettua materiaalia Tavoitteiden asettaminen ja mittareiden tunnistaminen vaikutusketjujen perusteella ja ilmiö- ja verkostokartta Ilmiön ja verkoston analyysin toteuttaminen

Verkostoituminen ja ekosysteemi¬työ haastavat tieto- ja tilasto¬tuotantoa. Jukka Hoffren, Tilastokeskus https://www.stat.fi/tietotrendit/blogit/2022/verkostoituminen-ja-ekosysteemityo-haastavat-tieto-ja-tilastotuotantoa/

Verkostojen johtaminen. Timo Järvensivu (2022).

Yhdessä kestävää kasvua -ekosysteemiopas. VTT. https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/publications/2020/Yhdessa_kestavaa_kasvua_17022021.pdf

Yhteiskehittämisen ABC – Askeleet yhteiskehittämiseen Espoon oppimisympäristöissä. https://drive.google.com/file/d/19XTZKeynYbC5kNlcRDj8DMGqKEXCRYPb/view

Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa (Core) http://www.collaboration.fi/

– Tiekartta kohti yhteistoiminnallisempaa Suomea
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/338545
– Materiaalipankki avuksi tiekartan soveltamiseen
https://docs.google.com/document/d/1TPPmyp3in_hnDR7DhYJbzC5mSBzmwBsiKabY-CbFLM0/edit#
– Viisi pääviestiä julkisen hallinnon toimijoille politiikkasuosituksessa ”Yhteistoiminnalliset prosessit auttavat haasteellisessa ympäristöpäätöksenteossa”
– Lue lisää yhteistoiminnallisesta hallinnasta valtiolla.fi -sivun artikkelista:
https://www.valtiolla.fi/viheliaisten-ongelmien-ratkaisemiseen-loytyi-uusia-keinoja/ ja CORE-hankkeen sivulta http://www.collaboration.fi/

Monien julkaisujen lähdeviitelistoista löydät tietoa laajemmin ekosysteemien toiminnasta ja -kehittämisestä.