Hyppää sisältöön

Perusteita ja välineitä valmentavan ja oppivan työkulttuurin nykytilan tarkastelun tueksi

 

 

Valmentava ja oppiva työkulttuuri on ajattelu-, vuorovaikutus- ja toimintamalli. Se näkyy konkreettisena toimintana työyhteisön päivittäisessä työssä kollegojen, sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. Valmentava ja oppiva työkulttuuri on tarkoituksenmukainen työhön ja sen tekemisen tapoihin liittyvien haasteiden ja arjen kysymysten ratkaisemista tukeva organisoitumisen ja yhteistyön muoto. Valmentavalle ja oppivalle työkulttuurille luonteenomaista on työhön liittyvien asioiden yhteisöllinen ratkaiseminen, muutosvoimien tunnistaminen, kokeilut sekä työyhteisön oppimisen ja kehittymisen korostuminen. Se perustuu yhdessä tekemiseen, vuorovaikutukseen, arvostukseen ja yhteistyöhön.

Miten valmentava ja oppiva työkulttuuri näyttäytyy arjessanne jo nyt? Tutkikaa nykytilaa. Tunnistakaa mikä toimii ja oivaltakaa toimintatapojen uudistamisen mahdollisuuksia.

Jos valmentava ja oppiva työkulttuuri on asiana teille uusi, tutustukaa ensin sen perusajatuksiin katsomalla yllä oleva animaatio ja hakemalla täydennystä alla olevasta kysymyksiä & vastauksia -osiosta. Avoimen ja arvostavan vuorovaikutuksen varmistamiseksi on hyvä perehtyä yhdessä myös dialogisuuden periaatteisiin. Niihin on suositeltavaa palata myöhemminkin tulevien keskustelujen yhteydessä. Toimiva ja tasa-arvoinen vuorovaikutus ja turvallinen ilmapiiri on keskeinen edellytys työyhteisön toiminnan kehittymisessä.

Valoa-arviointityökaluista löytyy työntekijän itsearviointi, esihenkilön itsearviointi sekä työyhteisön yhteinen arviointi. Itsearviointeja voi hyödyntää oman toiminnan havainnointiin, mutta myös orientaationa työyhteisön yhteiseen arviointiin. Työyhteisön yhteisessä arvioinnissa korostuu dialoginen vuorovaikutus, kuten avoimuus kollegojen näkökulmille.

Aloita näistä