Hyppää sisältöön

VALOA-arviointityökalut

Miten valmentava ja oppiva työkulttuuri näyttäytyy arjessanne jo nyt? Tutkikaa nykytilaa. Tunnistakaa mikä toimii ja oivaltakaa toimintatapojen uudistamisen mahdollisuuksia. Ota tuntumaa siihen, miten itse työntekijänä tai esihenkilönä toimit valmentavaa ja oppivaa työkulttuuria edistävästi? Orientoitukaa yhteisen toiminnan tarkasteluun siten, että toteutuksessa korostuu dialoginen vuorovaikutus, kuten avoimuus kollegojen näkökulmille.

Ennen arvioinnin tekemistä voitte katsoa animaation valmentavasta ja oppivasta työkulttuurista. Valitkaa itsellenne hyvä tapa edetä hyödyntäen mahdollisesti ensin orientaationa itsearviointeja tai lähtekää liikkeelle yhteisönne yhteisen työn tarkastelusta.

Kun olette saaneet arvioinnin toteutettua ja tulos on selvillä, niin ottakaa tiedot talteen joko tulostamalla sivu pdf-tiedostoksi tai perinteisesti tulostamalla (tai hyödyntäkää muita luovia ratkaisuja). Etenkin työyhteisön yhteisen arvioinnin tulos on hyvä taltioida myöhempää työstämistä varten.