Hyppää sisältöön

Esihenkilön itsearviointi

Esihenkilön itsearviointityökalun avulla saat käsityksen valmentavan ja oppivan työkulttuurin periaatteiden toteutumisesta omassa toiminnassasi. Työkalun avulla pääset arvioimaan sitä, missä asioissa valmentavan ja oppivan työkulttuurin periaatteet ovat jo osa esihenkilötyötäsi ja missä sinulla on vielä kehittymistä.

Työkalussa on 14 väittämää liittyen esihenkilönä toimimiseen. Arvioi, miten valmentava ja oppiva työkulttuuri näkyy toiminnassasi. Vastausvaihtoehdot on esitetty väreillä:

Vastausvaihtoehdot on esitetty kuvilla:

    • Täysikasvuinen kasvi (3 lehteä) vastausvaihtoehtona tarkoittaa, että asia toteutuu mielestäsi jo hyvin
    • Keskenkasvuinen kasvi (2 lehteä) tarkoittaa, että asia toteutuu osittain ja löydät vielä kehitettävää
    • Iduillaan oleva kasvu (1 lehti)  tarkoittaa, että asia ei vielä toteudu ja parantamisen varaa on paljonkin.

Valitse vastausvaihtoehdoista omaan toimintaasi parhaiten sopivin.

Jos alkuun pääseminen tuntuu haastavalta, voit tarkastella asioiden toteutumista tietyllä ajanjaksolla, esimerkiksi viimeisen kuukauden ajalta.

Pohdi seuraavia asioita oman johtamistyösi näkökulmasta. Miten arvioisit valmentavan ja oppivan työkulttuurin periaatteiden toteutuvan omassa toiminnassasi?

1. Kannustan työyhteisöä uudistamaan ja kehittämään toimintaamme asiakastarpeen ja toimintaympäristön muutosten mukaan

2. Autan työntekijöitä kehittymään ja oppimaan yhteisen suuntamme ja tavoitteidemme mukaisesti

3. Huolehdin siitä, että meillä on mahdollisuuksia pohtia ja oppia työstämme yhdessä

4. Edistän työn esteiden havaitsemista ja niiden ratkaisemista yhdessä

5. Rohkaisen ja edistän työmme tutkimista ja kokeilujen tekemistä

6. Kannustan työntekijöitä yksilöinä kasvamaan ja kehittymään

7. Jaamme kokemuksia ja juttelemme säännöllisesti, mitä meille työntekijöinä ja ihmisinä kuuluu

8. Käytän työtapoja, jotka mahdollistavat eri näkökulmien esiin tulemisen

9. Tunnistan aktiivisesti työntekijöiden vahvuuksia ja tuon niitä esiin

10. Kysyn enemmän kuin annan suoria vastauksia

11. Rohkaisen työyhteisöä tekemään ratkaisuja ja soveltamaan työtapoja itsenäisesti

12. Minun ei juurikaan tarvitse puuttua työntekoon tai antaa ohjeita, koska luotan työntekijöideni osaamiseen

13. Pyydän omalta esihenkilöltäni tukea valmentavan ja oppivan työkulttuurin mukaiseen johtamiseen

14. Pysähdyn usein arvioimaan omaa työtäni ja oppimistani