Hyppää sisältöön

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste, valtiolla.fi

Tämä saavutettavuusseloste koskee Valtiolla.fi-sivustoa ja on laadittu 22.5.2020. Sivuston saavutettavuus on arvioitu itsearvointina. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi. Ota ongelmatilanteessa yhteyttä toimitukseen osoitteeseen toimitus@valtiolla.fi.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset. Alle on listattu havaitut puutteet saavutettavuudessa.

Syy noudattamatta jättämiselle

Laaja sisällöntuotantojoukko ja puutteet sisällöntuottajien osaamisessa. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi ja puutteiden korjaamiseksi. Sisällöntuottajien joukko on kuitenkin suuri, ja uusia sisällöntuottajia tulee jatkuvasti.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

Sivuston sisältö on arvioitu saavutettavuus WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeiden mukaisesti. Saavutettavuuden onnistumiskriteerit on luokiteltu ohjeita mukaellen neljään luokkaan:

  1. havaittava,
  2. hallittava,
  3. ymmärrettävä ja
  4. toimintavarma.

1. Havaittava

Seuraavat saavutettavuusvaatimukset eivät kaikilta osin täyty.

Onnistumiskriteeri 1.2.4 Tekstitys (suorissa lähetyksissä)

Kaikille videolähetyksille suorissa lähetyksissä ei ole tarjolla tekstitystä.

Onnistumiskriteeri 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Esitystavassa välittyvä rakenne ja suhteet eivät kaikilta osin ole selvitettävissä ohjelmallisesti tai saatavilla tekstinä.

Otsikkotasojen merkintä puutteellista

Otsikkotasojen hierarkia saattaa puuttua artikkeleista.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Kuvien ja kaavioiden tekstivastineet puutteelliset

Olennaista tietoa jää välittymättä tekstivastineilla tai kuvituskuvissa voi olla tarpeeton kuvaava teksti.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät kaikilta osin täyty: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

2. Hallittava

Näppäimistön fokus ei ole riittävän näkyvä

Näppäimistön fokuksen tyylinä on käytetty selaimien oletustyyliä. Monissa kohdissa, esimerkiksi tumman painikkeen ympärillä, fokus ei ole riittävä osoittamaan fokuksen sijaintia.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Näppäimistökäytössä on puutteita

Näppäimistöllä ei pääse käsiksi esimerkiksi sosiaalisen median linkkeihin.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.1.1 Näppäimistö

Sivuotsikot

Sivuotsikot eivät yksittäisissä tapauksissa kuvaile aihetta.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.4.2 Sivuotsikot

Linkkien otsikko ei ole riittävän kuvaava

Joidenkin geneeristen linkkien nimet eivät toimi irrallaan asiayhteydestä, esim. ”Lisää tältä kirjoittajalta”.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.4.7 Näkyvä kohdistus

3. Ymmärrettävä

Ammattisanasto

Sivustolla on osittain käytetty ammattisanastoa, joka ei ehkä ole kaikille käyttäjille ymmärrettävää.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 3.1.3 Epätavalliset sanat.

Epäjohdonmukainen navigointi

Sivuston navigointimekanismit eivät esiinnyt sivunavigoinnin osalta aina samassa järjestyksessä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 3.2.3 Johdonmukainen navigointi§

4. Toimintavarma

Muiden tahojen tuottama materiaali

Valtiokonttori ei vastaa muiden tahojen tuottaman sisällön toimivuudesta osana sivustoamme.

Palaute ja saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Sivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta sivuston palautelomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen toimitus@valtiolla.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle, yhteystiedot löytyvät alatunnisteesta. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000