Hyppää sisältöön

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste, valtiolla.fi

Tämä saavutettavuusseloste koskee Valtiolla.fi-sivustoa ja se on laadittu 22.5.2020 ja päivitetty 29.12.2023.
Sivuston saavutettavuus on arvioitu itsearvointina. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi. Ota ongelmatilanteessa yhteyttä toimitukseen osoitteeseen valtiolla.fi@valtiokonttori.fi.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset. Alle on listattu havaitut puutteet saavutettavuudessa.

Syy noudattamatta jättämiselle

Laaja sisällöntuotantojoukko ja puutteet sisällöntuottajien osaamisessa. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi ja puutteiden korjaamiseksi. Sisällöntuottajien joukko on kuitenkin suuri, ja uusia sisällöntuottajia tulee jatkuvasti.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

Sivuston sisältö on arvioitu saavutettavuus WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeiden mukaisesti. Saavutettavuuden onnistumiskriteerit on luokiteltu ohjeita mukaellen neljään luokkaan:

  1. havaittava,
  2. hallittava,
  3. ymmärrettävä ja
  4. toimintavarma.

1. Havaittava

Seuraavat saavutettavuusvaatimukset eivät kaikilta osin täyty.

Onnistumiskriteeri 1.2.4 Tekstitys (suorissa lähetyksissä)

Kaikille videolähetyksille suorissa lähetyksissä ei ole tarjolla tekstitystä.

Otsikkotasojen merkintä puutteellista

Otsikkotasojen hierarkia saattaa puuttua vanhemmista artikkeleista.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Kuvien ja kaavioiden tekstivastineet puutteelliset

Olennaista tietoa jää välittymättä tekstivastineilla tai kuvituskuvissa voi olla tarpeeton kuvaava teksti.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät kaikilta osin täyty: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

2. Hallittava

Sivuotsikot

Sivuotsikot eivät yksittäisissä tapauksissa kuvaile aihetta.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.4.2 Sivuotsikot

Linkkien otsikko ei ole riittävän kuvaava

Joidenkin geneeristen linkkien nimet eivät toimi irrallaan asiayhteydestä, esim. ”Lisää tältä kirjoittajalta”.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.4.7 Näkyvä kohdistus

3. Ymmärrettävä

Ammattisanasto

Sivustolla on osittain käytetty ammattisanastoa, joka ei ehkä ole kaikille käyttäjille ymmärrettävää.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 3.1.3 Epätavalliset sanat.

4. Toimintavarma

Muiden tahojen tuottama materiaali

Valtiokonttori ei vastaa muiden tahojen tuottaman sisällön toimivuudesta osana sivustoamme.

Muu saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Power BI -raportit eivät täytä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia ja niiden käyttö ruudunlukuohjelmilla edellyttää suurta perehtyneisyyttä. Parannamme Power BI -raporttien saavutettavuutta, kun ohjelmistotoimittajan sovelluksiin tekemä kehitys sen mahdollistaa.

Palaute ja saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Sivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta sivuston palautelomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen valtiolla.fi@valtiokonttori.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle, yhteystiedot löytyvät alatunnisteesta. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000