Hyppää sisältöön

Työntekijän itsearviointi

Työntekijän itsearviointityökalun avulla saat käsityksen valmentavan ja oppivan työkulttuurin periaatteiden toteutumisesta omassa toiminnassasi. Työkalun avulla pääset arvioimaan sitä, missä asioissa valmentavan ja oppivan työkulttuurin periaatteet ovat jo osa toimintaasi ja missä sinulla on vielä kehittymistä.

Työkalussa on 11 väittämää. Arvioi, miten valmentava ja oppiva työkulttuuri näkyy toiminnassasi. Vastausvaihtoehdot on esitetty kuvilla:

    • Täysikasvuinen kasvi (3 lehteä) vastausvaihtoehtona tarkoittaa, että asia toteutuu mielestäsi jo hyvin
    • Keskenkasvuinen kasvi (2 lehteä) tarkoittaa, että asia toteutuu osittain ja löydät vielä kehitettävää
    • Iduillaan oleva kasvu (1 lehti)  tarkoittaa, että asia ei vielä toteudu ja parantamisen varaa on paljonkin.

Valitse vastausvaihtoehdoista omaan toimintaasi parhaiten sopiva vaihtoehto.

Jos alkuun pääseminen tuntuu haastavalta, voit tarkastella asioiden toteutumista tietyllä ajanjaksolla, esimerkiksi viimeisen kuukauden ajalta.

Pohdi seuraavia asioita oman toimintasi näkökulmasta. Miten arvioisit valmentavan ja oppivan työkulttuurin periaatteiden toteutuvan omassa toiminnassasi?

1. Kysyn lisää, kun huomaan jonkin uuden asiakastarpeen tai toimintaympäristön muutoksen

2. Kutsun kollegoitani mukaan miettimään yhdessä monimutkaisia tai haastavia ongelmia

3. Jaan aktiivisesti omaa osaamistani erilaisissa tilanteissa

4. Esitän itse aktiivisesti ideoita työmme ja toimintamme kehittämiseen

5. Pysähdyn usein arvioimaan omaa työtäni ja oppimistani

6. Minulla on tavoitteita oppimiselle ja kehittymiselle työssäni

7. Tarvitsen harvoin ohjausta tai vastauksia esihenkilöltäni

8. Annan panokseni tiimin ja yhteistyökumppaneiden yhteiseen toimintaan ja kehittämiseen

9. Kokeilen usein erilaisia toimintatapoja ja menetelmiä

10. Pysähdyn kuuntelemaan kollegoitani ja pyrin ymmärtämään heidän näkökulmaansa

11. Rohkaisen kollegoitani kokeilemaan