Hyppää sisältöön

Hae sivustolta

Valmentava ja oppiva työkulttuuri

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Valtion henkilöstöjohdon foorumi on nostanut valmentavan johtamisen keskeiseksi kehittämisalueeksi. Virastojen muuttuva toimintaympäristö ja asiakastyö edellyttävät uudenlaista työkulttuuria, jotta työ on sujuvaa ja uudistumista..

Turhan tekemisen poistaminen ja arvoa tuottavan työn lisääminen Lean-menetelmin

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Ulosottolaitos organisoitui 1.12.2020 alkaen yhdeksi valtakunnalliseksi virastoksi ja organisaatiouudistuksen myötä vanhat virastoaikaiset toimintatavat ja prosessit muotoutuivat uudella tavalla. Uudistuksessa toimintoja siirtyi yksiköiden välillä,..

Ennakointikyvykkyyden vahvistaminen

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Ennakoinnin merkitys ja kiinnostus sitä kohtaan on selkeästi kasvanut viimeisen parin vuoden aikana toimintaympäristön muutostahdin kiihtyessä ja toisaalta maailmanlaajuisen pandemian vaadittua myös ja..

Kehittäjävalmennus 2022

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Työn muutos haastaa myös valtion työntekijöitä, tuplasti: sekä itse työn muutoksen ”kohteina” ja sen tekijöinä että sen tiimellyksessä menestymisen edellytysten luojina muulle yhteiskunnalle...

Uusi HÄVA (Hämeenlinnan vankila)

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Vankila on toiminut uudessa rakennuksessa vuoden. Työyhteisö on kokenut paljon muutoksia. Virkamiehiä palasi virkasiirroista ja uusia virkamiehiä on rekrytoitu runsaasti. Uusi tila mahdollistaa..

Pyhäselän vankilan työhyvinvointi

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Rikosseuraamuslaitoksessa on meneillään isoja muutoksia: RISE 2.0 ja tulossa oleva RISE 3.0 sekä keväällä 2022 käyttöön tuleva uusi käyttöjärjestelmä. Uusi käyttöjärjestelmä tuo mukanaan..

Kuopion vankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston työhyvinvoinnin kehittämishanke

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Hankkeelle on myönnetty uudelleen hankerahoitusta 2.11.2021, koska aikaisemmin myönnettyä rahoitusta ei ehditty käyttämään edellisen päätöksen voimassaoloaikana koronatilanteen vuoksi. Tähän saakka työyhteisössämme on toiminut..

Työyhteisön toimivuus ja muutostuki

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Teemalla vastataan sähköisen asianhallinnan ja säännöllisen etätyön haasteisiin sekä tulevaisuuden odotuksiin substanssitehtävien painopisteiden muuttuessa aiempaa vaativammiksi. Tavoitteena on tukea johtoa ja henkilöstöä muutoksessa,..

Virtuaalimetsä

Hankkeen teema on työntekijäkokemuksen parantaminen. Kyse on kehittämisprojektista, joka käynnistyi valtiovarainministeriön johtaman henkilöstöjohtamisen uudistusohjelman yhteydessä. Virtuaalimetsä valittiin yhdeksi toteutettavaksi kokeiluksi kategoriassa Toimitilat. Virtuaalinen metsä valikoitui teemaksi, koska luonnon ihmisille hyvää..

Turvallisen työn edellytysten parantaminen

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Vankilaturvallisuudesta on käyty paljon julkisuudessa viime vuosien aikana keskustelua, kun erityisesti järjestäytynyt rikollisuus on ollut otsikoissa. Esillä on ollut vankien väliset väkivaltatilanteet, vankien..

Esimiestyön tuki muutoksessa

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Uudenmaan TE-toimistoon on vaikuttanut 2 laajaa muutoshanketta. Työllisyyden kuntakokeilut, joissa Uudenmaan alueella 430 henkilövuotta siirtyi TE-toimistosta kuntakokeilun osallistuvien kuntien työnjohdon alle, 1.3.2021 lukien..

Muutokseen motivoitunut henkilöstö

Hankkeen teema on työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen. Rikosseuraamuslaitoksen tuleva organisaatiouudistus koskee henkilöstörakenteita, tietojärjestelmiä, johtamista ja toimintaa. Organisaatiouudistus edellyttää yksikön johtamiselta suunnitelmallisuutta, tavoitteiden uudelleen asettelua sekä vastuiden selkiyttämistä...

Luovat aamunavaukset konseptin pilotointi

Hankkeen teema on työntekijäkokemuksen parantaminen. Etätyöaika on muodostunut monelle työntekijälle kuormittavaksi tekijäksi. Tarvitaan uusia keinoja joilla vahvistaa yhteisöllisyyttä, luovuutta ja voimavaroja. Tässä hankkeessa kehitetään työntekijöiden hyvinvointia taiteen keinoin ja vahvistetaan..

Strategian jalkauttaminen osastoille ja toimeenpanosuunnitelman laadinta

Hankkeen teema on työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen. Käräjäoikeuksien rakenneuudistus tuli voimaan 1.1.2019. Tämä yhdistymisprojekti on vielä kesken. Hankkeen tavoitteena on jatkaa jo aloitettua kehittämistyötä eli jalkauttaa laadittu..

Hallinto-oikeuden toimintastrategia

Hankkeen teema on työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on kirkastaa yhteinen visio oikeusturvan antamisesta parhaalla mahdollisella tavalla ja jokaisen työntekijän rooli sen toteuttamisessa – miten ja..

Työhyvinvointitalkoot

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Lentotullin sairauspoissaolot ovat muutaman viime vuoden ajan olleet kasvussa. Tässä hankkeessa paikannetaan osallistavasti yhdessä koko Lentotullin henkilöstön kanssa, miten työhyvinvointia voidaan edistää ja..

MeidänKaiku

Hankkeen teema on työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen. Hämeen TE-toimisto on 250 asiantuntijan julkinen työnvälitysorganisaatio, joka tarjoaa työllisyys- ja yrityspalveluja Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Työllisyydenhoidon toimintaympäristö muuttuu rivakasti. Palvelurakenteita..

Yhteistyössä! – jotta me kaikki voimme hyvin

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. THL on uudistamassa toimintaa. Vuonna 2020 suuret muutokset koskivat toiminnan organisoimista ja yhteisten teemojen tunnistamista. Vuonna 2021 pääpaino on yhteisen THL-toimintakulttuurin uudistamisessa: haluamme..

Toimitiloja- ja työmenetelmiä kehittävä hanke

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Virastossamme on ollut vuodesta 2019 käynnissä hanke, jossa kehitetään työmenetelmiämme digitalisaation edistämiseksi ja samalla suunnitellaan toimitilojemme käyttöä tehokkaan toiminnan edistämiseksi sekä tuetaan henkilöstöä..

Yhteensä 327 hakutulosta.