Hyppää sisältöön

Hae sivustolta

Esimiestyön tuki muutoksessa

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Uudenmaan TE-toimistoon on vaikuttanut 2 laajaa muutoshanketta. Työllisyyden kuntakokeilut, joissa Uudenmaan alueella 430 henkilövuotta siirtyi TE-toimistosta kuntakokeilun osallistuvien kuntien työnjohdon alle, 1.3.2021 lukien..

Muutokseen motivoitunut henkilöstö

Hankkeen teema on työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen. Rikosseuraamuslaitoksen tuleva organisaatiouudistus koskee henkilöstörakenteita, tietojärjestelmiä, johtamista ja toimintaa. Organisaatiouudistus edellyttää yksikön johtamiselta suunnitelmallisuutta, tavoitteiden uudelleen asettelua sekä vastuiden selkiyttämistä...

Luovat aamunavaukset konseptin pilotointi

Hankkeen teema on työntekijäkokemuksen parantaminen. Etätyöaika on muodostunut monelle työntekijälle kuormittavaksi tekijäksi. Tarvitaan uusia keinoja joilla vahvistaa yhteisöllisyyttä, luovuutta ja voimavaroja. Tässä hankkeessa kehitetään työntekijöiden hyvinvointia taiteen keinoin ja vahvistetaan..

Strategian jalkauttaminen osastoille ja toimeenpanosuunnitelman laadinta

Hankkeen teema on työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen. Käräjäoikeuksien rakenneuudistus tuli voimaan 1.1.2019. Tämä yhdistymisprojekti on vielä kesken. Hankkeen tavoitteena on jatkaa jo aloitettua kehittämistyötä eli jalkauttaa laadittu..

Hallinto-oikeuden toimintastrategia

Hankkeen teema on työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on kirkastaa yhteinen visio oikeusturvan antamisesta parhaalla mahdollisella tavalla ja jokaisen työntekijän rooli sen toteuttamisessa – miten ja..

Työhyvinvointitalkoot

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Lentotullin sairauspoissaolot ovat muutaman viime vuoden ajan olleet kasvussa. Tässä hankkeessa paikannetaan osallistavasti yhdessä koko Lentotullin henkilöstön kanssa, miten työhyvinvointia voidaan edistää ja..

MeidänKaiku

Hankkeen teema on työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen. Hämeen TE-toimisto on 250 asiantuntijan julkinen työnvälitysorganisaatio, joka tarjoaa työllisyys- ja yrityspalveluja Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Työllisyydenhoidon toimintaympäristö muuttuu rivakasti. Palvelurakenteita..

Yhteistyössä! – jotta me kaikki voimme hyvin

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. THL on uudistamassa toimintaa. Vuonna 2020 suuret muutokset koskivat toiminnan organisoimista ja yhteisten teemojen tunnistamista. Vuonna 2021 pääpaino on yhteisen THL-toimintakulttuurin uudistamisessa: haluamme..

Toimitiloja- ja työmenetelmiä kehittävä hanke

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Virastossamme on ollut vuodesta 2019 käynnissä hanke, jossa kehitetään työmenetelmiämme digitalisaation edistämiseksi ja samalla suunnitellaan toimitilojemme käyttöä tehokkaan toiminnan edistämiseksi sekä tuetaan henkilöstöä..

Tiedon johtamisesta tiedolla johtamisen palvelukulttuuriin

Hankkeen teema on uudistumiskykyyn, työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyvän tietojohtamisen edistäminen. Olemme tunnistaneet tarpeen kehittää omaa toimintaamme ja todenneet myös julkisen hallinnon kehityssuunnan ja linjaukset. Julkisen hallinnon strategian toimintalinjauksien mukaan muuttuvassa..

Ikäjohtaminen

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Ikääntyvä henkilöstö tulee poliisihallinnossa olemaan haaste ja ikääntyvän henkilöstön työkyky. Hankkeen tavoitteena on etsiä ja löytää vaihtoehtoja sille, että työssä voi jatkaa mahdollisimman..

Kestävät virastot

Hanke toteutetaan yhteistyössä Museoviraston, Taiteen edistämiskeskuksen ja Suomenlinnan hoitokunnan kesken. Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Kulttuurilla, kulttuuriperinnöllä ja taiteella on paljon annettavaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Museovirasto, Taiteen..

Kohti uudistavaa oppimista – oppimismentoriverkostotoiminnan käynnistäminen

Hankkeen teema on jatkuvan oppimisen edistäminen. Sospedsäätiön Feeniks-hanke yhteistyössä Valtiokonttorin Valtion työelämäpalvelujen kanssa on vuonna 2020 tarjonnut valtionhallinnon organisaatioille mahdollisuuden kehittää oppimiskulttuuriaan ja valmentaa Feeniks-hankkeen puitteissa organisaatioiden henkilöstön pariin oppimismentoreita...

Epäasiallisen käyttäytymisen ja kiusaamisen kokemusten tunnistaminen ja työyhteisön eheyttäminen yhteisön voimavaroja hyödyntäen

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) kaikissa yksiköissä toteutetaan vuosittain VM-Baro kysely. Tällä valtion henkilöstötutkimuksella valtion organisaatiot voivat mitata ja seurata henkilöstönsä työtyytyväisyyttä, lähiesimiestensä johtamistyön onnistumista sekä..

Katse eteenpäin

Hankkeen teema on Johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Hankkeen tavoitteena on, että hankkeessa mukana olevien ryhmien hyvinvointi paranee ja korkealaatuiselle sekä tulokselliselle toiminnalle saadaan jatkossakin parhaat mahdolliset edellytykset. Menetelmänä käytetään työnohjausta,..

Työnohjaus

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Työnohjaus olisi tärkeää työyhteisölle, ja ajoitus olisi nyt siihen täydellinen. Yksikkö on tehnyt hyvää tulosta, ja halutaan, että kehitys jatkuu myönteisenä. Samalla yksikkö..

Maailman parasta täydennyskoulutusta

Teema on työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen. Aluehallintovirastot ovat merkittäviä opetus- ja kulttuuritoimen henkilöstön täydennyskouluttajia. Vuosittain tilaisuuksiimme osallistuu noin 20 000 henkilöä. Kuten monet muutkin, myös aluehallintovirastojen opetus-..

Yhteensä 336 hakutulosta.