Turun vankilan riskienhallinnan ja turvallisuustoiminnan kehittämishanke

Vankilaturvallisuudesta ja tämän haasteista on käyty paljon julkisuudessa viime vuosien aikana keskustelua, kun erityisesti järjestäytynyt rikollisuus ja katujengit ovat olleet otsikoissa. Esillä on ollut vankien väliset väkivaltatilanteet, vankien toisiinsa kohdistama painostaminen ja huumekauppa. Valvontahenkilökuntaa on joutunut pahoinpitelyiden kohteeksi sekä työtehtävissä että vapaa-ajalla. Rikosseuraamuslaitoksen organisointiin ja johtamiseen liittyen on myös tehty viime vuosina useita arviointeja ja selvityksiä, joissa turvallisuusasiat ovat nousseet esille.

Rikosseuraamuslaitoksessa on tehty organisaatiouudistus, jossa on pyritty myös kehittämään ja lisäämään vankilaturvallisuutta. Haasteisiin on pyritty vastaamaan siten, että on perustettu eri vankiloihin tehostetun valvonnan osastoja. Turun vankilaan on tehostetun valvonnan osastojen lisäksi vankilassa perustettiin lisäksi valtakunnallinen varmuusosasto, kun sellainen on aiemmin ollut vain Riihimäen vankilassa.

Rikosseuraamuslaitoksen resurssit ovat hyvin rajalliset, mikä näkyy päivittäin vankilaturvallisuudessa ja valvontahenkilöstön lukumäärässä sekä henkilöstön työhyvinvoinnissa. Riihimäen vankilaan on kehitetty KAIKU-hankkeessa vuonna 2021 riskienhallinnan ja turvallisuuden toimintamalli sekä työkalut. Riihimäen vankila on esitellyt näitä Rikosseuraamuslaitoksen eri tilaisuuksissa. Organisaatiouudistuksen myötä Rikosseuraamuslaitoksella ei ole kuitenkaan ollut resursseja lähteä rakentamaan Riihimäen vankilan toimintamallia ja työkaluja valtakunnallisesti.

Turun vankila ja Riihimäen vankila ovat Suomen ainoat korkean turvallisuusluokan vankilat, joissa on varmuusosastot. Lisäksi molempien vankiloiden vankimäärästä merkittävä osa on järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai näiden vaikutuspiiriin kuuluvia vankeja. Haemme teiltä rahoitusta, jotta voisimme luoda ja jalkauttaa Riihimäen vankilan riskienhallinnan ja turvallisuuden toimintamallin sekä työkalut vankilaamme ja huomioiden Turun vankilaan liittyvät mahdolliset erityispiirteet. Näin saisimme kehitettyä merkittävästi toimintaamme, joka parantaa myös henkilöstön työturvallisuutta ja vankien oikeusturvaa ja edellytyksiä turvalliseen rangaistusajan suorittamiseen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää vankilamme riskienhallintaa ja turvallisuustoimintaa yksikkö- ja työyhteisölähtöisesti, jotta turvallisuuskulttuuria voidaan kehittää koko organisaatiotasolla. Hankkeessa hyödynnetään jo Riihimäen vankilaan luotua toimintamallia ja työkaluja, joten tämän myötä saamme nopeasti luotua toimintamallin ja koulutettua sen henkilöstölle sekä sidosryhmille.

Tämän myötä kahdessa korkean turvallisuusluokan vankiloissa, joissa on varmuusosastot, on yhdenmukaiset toimintatavat ja työkalut. Näin jatkossa uudistettu toimintamalli voidaan ottaa käyttöön valtakunnallisesti, kun organisaatiouudistuksen toinen vaihe etene.

Hankkeessa käytetään useampaa menetelmää, jotta henkilöstö ja sidosryhmät saadaan aktiivisesti mukaan kehittämistyöhön. Hankkeen aluksi hyödynnetään turvallisuuskyselyä, jotta saadaan nykytila ja kehittämiskohteet tunnistettua. Lisäksi hankkeessa järjestetään osana päivittäistä työtä ja palavereita erilaisia työpajoja, joissa yhdessä ideoidaan toimintamalleja ja tehdään riskien sekä mahdollisuuksia arviointia. Hankkeessa laaditut uudet dokumentit ja toimintamallit laitetaan myös Rikosseuraamuslaitokselle kommentoitavaksi, jotta saadaan varmistettua niiden toimivuus valtakunnallisesti jo hankkeen aikana.