Kaiku-kehittämisraha

Kaiku-kehittämisrahaa myönnetään valtion organisaatioiden uudistumis- , kehitys- ja kokeiluhankkeisiin, sekä viestintään ja verkostotoimintaan, joiden avulla virastot uudistavat toimintaansa. Tavoitteena on, että virastot oppivat työn murroksessa ja uudistavat valtion työelämää julkisen hallinnon strategian suuntaisesti. Erityisesti toivomme käynnistettävän poikkihallinnollisia yhteishankkeita.

Kaiku-kehittämisrahan kriteerit 2024

Kaiku-kehittämisrahaa myönnetään valtion organisaatioiden uudistumis- , kehitys- ja kokeiluhankkeisiin, joiden tarkoituksena on:

 • Toiminta- ja johtamiskulttuurin uudistaminen, esimerkiksi
  • parantamalla uudistumis- ja ennakointikyvykkyyttä
  • huolehtimalla jatkuvasta oppimisesta
  • edistämällä tieto- ja tutkimuspohjaisuutta
  • vahvistamalla kestävän kehityksen eteen tehtävää työtä
  • tukemalla yhteisöllisyyttä muuttuvassa työssä
 • Työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen,  näkökulmina esimerkiksi
  • ilmiölähtöisyys
  • poikkihallinnollisuus
  • paikkariippumaton/monipaikkainen työ
 • Turvallisen työn ja työhyvinvoinnin edellytysten sekä työyhteisöjen toimivuuden ja työntekijäkokemuksen parantaminen

Mihin Kaiku-rahoitusta voi käyttää?

Katso Kaiku-hankerekisteristä, millaisia hankkeita Kaiku-kehittämisrahalla on rahoitettu. Rahoituksen osuus näkyy euromääräisenä rekisterissä. Olemme myös koonneet tietoa hankkeista visualisointiin.

Kaiku-hankkeiden visualisointi >>

Kaiku-rahan käyttötarkoitus:

 • Ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen hankinta
 • Kaiku-rahoituksen saaminen ei edellytä virastolta omarahoitusosuutta.


Kaiku-rahaa ei myönnetä:

 • henkilön tai henkilöiden henkilöstökoulutuksen osallistumis- ja kurssimaksuihin
 • virkistys- ja liikuntatoimintaan
 • yksittäisiin tapahtumiin
 • laitehankintoihin, kyselymittareihin, järjestelmähankintoihin tai lisensseihin (esim. erilaiset kyselyt, arvioinnit ja sovellukset).  Poikkeuksena kokeilun edellyttämät virtuaalisen oppimisen ja työskentelyn mahdollistavat sovellukset kokeilun aikana osana kokonaisuutta.
 • päivärahoihin ja osallistujien matka-, ateria- tai majoituskustannuksiin
 • valtion oman henkilöstön palkkakuluihin

Hae Kaiku-rahaa

Valtion virastot ja laitokset voivat hakea rahoitusta jatkuvasti ja sitä haetaan Valtiokonttorista. Käsittelemme hakemukset ja pyydämme tarvittaessa lisätietoja. Päätöksen teemme yleensä kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

HUOM! Jätä hakemus 15.6.2024 mennessä, mikäli haluat, että päätös tehdään ennen kesälomia. Hakemusten käsittelyssä on tauko 1.7. -11.8.2024 välillä.

Kaiku-raha on kaksivuotinen siirtomääräraha, jota voi hakea kuluvalle ja seuraavalle vuodelle. Myönnetty määräraha on veroton. Määrärahan käyttöoikeuden saanut kirjanpitoyksikkö maksaa ja kirjaa kulutusmenot omalle toimintamenomomentille ja verot arvonlisäveromomentille. Muut kun VM:n hallinnonalaan kuuluvat kirjanpitoyksiköt laskuttavat myös alv-osuuden Valtiokonttorilta.

Kehittämisrahan hakulomake on suunniteltu siten, että se ohjaa hankesuunnittelua.

Toisinaan hakulomaketta täytyy täydentää ja siihen liittyvän linkin saat lähetettyäsi hakulomakkeen ensimmäisen kerran meille. Muokkauslinkki on mukana lähettämisen jälkeen saamassasi vahvistussähköpostissa.

Lisätietoa Kaiku-kehittämisrahan hakemisesta ja hakuprosessista: kaikuhanke@valtiokonttori.fi

Kaiku-kehittämisrahaa voi hakea osoitteessa valtiolla.fi/kaikuhaku 

Viraston rooli

 • Hakijaviraston vastuulla on hankkeen suunnittelu, toteutus ja tarvittavien palveluntuottajien kilpailutus. Edellytyksenä on sekä johdon että henkilöstön sitoutuminen hankkeeseen. 
 • Hankkeissa tulee käyttää henkilöstöä osallistavia menetelmiä. 
 • Viraston ja hallinnonalan Kaiku-kehittäjiä ja työsuojeluhenkilöstöä suositellaan käytettävän sekä sisällöllisinä että menetelmällisinä asiantuntijoina. 
 • Virasto arvioi hankkeen tavoitteiden toteutumista ja tuloksia eri vaiheissa ja hankkeen päätyttyä toimittaa loppuraportin Valtiokonttoriin. 
 • Hankkeista viestittäessä on käytettävä Kaiku -logoa kertomaan, että hanke on Kaiku -hankerahalla osin rahoitettu. 

Lataa Kaiku-logo tästä

Valtiokonttorin rooli

 • Valtiokonttori tekee hakemuksiin liittyvät päätökset 
 • Laajoissa ja erityisen kokeiluluonteisissa hankkeissa Valtiokonttorin asiantuntija on hankkeen ohjausryhmän jäsen. 

Hae Kaiku-kehittämisrahaa hakea osoitteessa valtiolla.fi/kaikuhaku
 

Hankkeiden kokemuksista viestiminen ja loppuraportointi

Hankkeen aikana toivomme, että erilaisilla keinoilla kerrotte siitä ja sen toteuttamisen yhteydessä saaduista oivalluksista. Voitte kertoa niistä esimerkiksi täällä Valtiolla.fi -sivustolla vaikkapa blogitekstin muodossa. Järjestämme syksyisin hanke-esittelytilaisuuksia tai webinaareja, joihin pyydämme hankkeita esittäytymään.

Hankkeen loppuessa siitä pitää toimittaa loppuraportti kolmen kuukauden kuluessa sen päätyttyä. Siihen pääset hankerekisteristä oman hankkeesi sivulta. Linkki lomakkeeseen löytyy hankkeen kuvauksen jälkeen. Löydät hankkeesi sivun hakutoiminnolla esim. hankkeen nimellä hakemalla. Loppuraportin tiedoista koostetaan hankkeen kuvaus hankerekisteriin, joka myös sijaitsee Valtiolla.fi -sivustolla.

Pääset muokkaamaan raporttia myös sen lähettämisen jälkeen. Saat siitä muokkauslinkin sähköpostiisi lähetyskuittauksen yhteydessä.

Voit ladata loppuraporttilomakkeesta myös Word-version, jota voit hyödyntää raportin työstämisvaiheessa. Lopullinen raportti toimitetaan kuitenkin ko. hankkeen lomakkeen avulla.

Lisätietoa Kaiku-kehittämisrahan hakemisesta ja hakuprosessista: kaikuhanke@valtiokonttori.fi