Kaiku-kehittämisraha

Kaiku-raha on valtion virastoille ja laitoksille tarkoitettu harkinnanvarainen kehittämisraha, jolla tuetaan valtionhallintoa uudistumaan tulevaisuuden työelämän tarpeiden suuntaisesti. Rahoitusta voidaan myöntää:

 • Valtion organisaatioiden kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin, joiden tavoitteena on, että virastot oppivat ja uudistuvat työn murroksessa.
 • Organisaatiokohtaisiin ja erityisesti poikkihallinnollisiin yhteishankkeisiin.
 • Kaikkien hallinnonalojen hankkeisiin ja erityisesti vuonna 2020 turvasektorin (24/7) kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin.

Millaisiin hankkeisiin rahoitusta voi saada? Mihin käyttöön?

Katso Kaiku-hankerekisteristä, millaisia hankkeita Kaiku-kehittämisrahalla on rahoitettu. Rahoituksen osuus näkyy euromääräisenä rekisterissä.

Kehittämisrahaa myönnetään valtion organisaatioiden uudistumis- ja kokeiluhankkeisiin, joiden tarkoituksena ovat

 • Johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen
 • Turvallisen työn edellytysten parantaminen
 • Uudistumiskykyyn, työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyvän tietojohtamisen edistäminen
 • Työntekijäkokemuksen parantaminen
 • Työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen
 • Jatkuvan oppimisen edistäminen

Kaiku-rahan käyttötarkoitus:

 • Ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen hankinta.
 • Voidaan kustantaa myös valtion henkilöstön itse toteuttamista hankkeista aiheutuneita, konsulttityötä vastaavia palkkakustannuksia osana isompaa kokonaisuutta silloin, kun Kaiku-kehittäjä tai muu kehittäjä-kumppani työskentelee asiantuntijana toisessa virastossa tai kun hankkeen hakijana on useiden työpaikkojen muodostama verkosto.


Kaiku-rahaa ei myönnetä:

 • henkilön tai henkilöiden henkilöstökoulutuksen osallistumis- ja kurssimaksuihin
 • virkistys- ja liikuntatoimintaan,
 • yksittäisiin tapahtumiin,
 • laitehankintoihin, kyselymittareihin, järjestelmähankintoihin tai lisensseihin (esim. erilaiset kyselyt, arvioinnit ja sovellukset)
 • päivärahoihin ja osallistujien matka-, ateria- tai majoituskustannuksiin

Hae Kaiku-rahaa

Kaiku-kehittämisrahaa voi hakea Valtion virastoista ja laitoksista. Haku on jatkuva, ja hakemuksia käsitellään jatkuvasti. Tyypillisesti päätös tehdään kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Kaiku-kehittämisrahaa voi hakea osoitteessa valtiolla.fi/kaikuhaku 

Viraston rooli

 • Hakijaviraston vastuulla on hankkeen suunnittelu, toteutus ja tarvittavien palveluntuottajien kilpailutus. Edellytyksenä on sekä johdon että henkilöstön sitoutuminen hankkeeseen. 
 • Hankkeissa tulee käyttää henkilöstöä osallistavia menetelmiä. 
 • Viraston ja hallinnonalan Kaiku-kehittäjiä ja työsuojeluhenkilöstöä suositellaan käytettävän sekä sisällöllisinä että menetelmällisinä asiantuntijoina. 
 • Virasto arvioi hankkeen tavoitteiden toteutumista ja tuloksia eri vaiheissa ja hankkeen päätyttyä toimittaa loppuraportin Valtiokonttoriin. 
 • Hankkeista viestittäessä on käytettävä Kaiku -logoa kertomaan, että hanke on Kaiku -hankerahalla osin rahoitettu. 

Valtiokonttorin rooli

 • Valtiokonttori tekee hakemuksiin liittyvät päätökset 
 • Laajoissa ja erityisen kokeiluluonteisissa hankkeissa Valtiokonttorin asiantuntija on hankkeen ohjausryhmän jäsen. 

Hae Kaiku-kehittämisrahaa hakea osoitteessa valtiolla.fi/kaikuhaku 

Hae Kaiku-kehittämisrahaa

Valtiokonttorin Työelämäpalvelut-tiimi käsittelee hakemukset kahden viikon kuluessa.

kaikuhanke@valtiokonttori.fi