Kaiku-kehittämisraha

Kaiku-raha on valtion virastoille ja laitoksille tarkoitettu harkinnanvarainen kehittämisraha, jolla tuetaan valtionhallintoa uudistumaan tulevaisuuden työelämän tarpeiden suuntaisesti. Rahoitusta voidaan myöntää:

 • Valtion organisaatioiden kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin, joiden tavoitteena on, että virastot oppivat ja uudistuvat työn murroksessa.
 • Organisaatiokohtaisiin ja erityisesti poikkihallinnollisiin yhteishankkeisiin.

Viime vuosien myönnetyistä rahoista saat tietoa visualisoinnista.

Millaisiin hankkeisiin rahoitusta voi saada? Mihin käyttöön?

Katso Kaiku-hankerekisteristä, millaisia hankkeita Kaiku-kehittämisrahalla on rahoitettu. Rahoituksen osuus näkyy euromääräisenä rekisterissä. Olemme myös koonneet tietoa hankkeista visualisointiin.

Kaiku-kehittämisrahaa myönnetään valtion organisaatioiden kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin, joiden tavoitteena on, että virastot oppivat työn murroksessa ja uudistavat valtion työelämää. Erityisesti toivomme käynnistettävän poikkihallinnollisia yhteishankkeita.

Kehittämisrahaa myönnetään valtion organisaatioiden uudistumis- ja kokeiluhankkeisiin, joiden tarkoituksena ovat:

 • Johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen
 • Turvallisen työn edellytysten parantaminen
 • Uudistumiskykyyn, työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyvän tietojohtamisen edistäminen
 • Työntekijäkokemuksen parantaminen
 • Työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen
 • Jatkuvan oppimisen edistäminen

Kaiku-rahan käyttötarkoitus:

 • Ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen hankinta.
 • Voidaan kustantaa myös valtion henkilöstön itse toteuttamista hankkeista aiheutuneita, konsulttityötä vastaavia palkkakustannuksia osana isompaa kokonaisuutta silloin, kun Kaiku-kehittäjä tai muu kehittäjä-kumppani työskentelee asiantuntijana toisessa virastossa tai kun hankkeen hakijana on useiden työpaikkojen muodostama verkosto.


Kaiku-rahaa ei myönnetä:

 • henkilön tai henkilöiden henkilöstökoulutuksen osallistumis- ja kurssimaksuihin
 • virkistys- ja liikuntatoimintaan,
 • yksittäisiin tapahtumiin,
 • laitehankintoihin, kyselymittareihin, järjestelmähankintoihin tai lisensseihin (esim. erilaiset kyselyt, arvioinnit ja sovellukset).  Poikkeuksena kokeilun edelleyttämät virtuaalisen oppimisen ja työskentelyn mahdollistavat sovellukset kokeilun aikana osana kokonaisuutta.
 • päivärahoihin ja osallistujien matka-, ateria- tai majoituskustannuksiin

Hae Kaiku-rahaa

Valtion virastot ja laitokset voivat hakea rahoitusta jatkuvasti ja sitä haetaan Valtiokonttorista. Käsittelemme hakemukset ja pyydämme tarvittaessa lisätietoja. Päätöksen teemme yleensä kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Luonteeltaan Kaiku-raha on osarahoitusmuoto. Kaiku-raha on kaksivuotinen siirtomääräraha, jota voi hakea kuluvalle ja seuraavalle vuodelle.

Kehittämisrahan hakulomake on suunniteltu siten, että se ohjaa hankesuunnittelua.

Toisinaan hakulomaketta täytyy täydentää ja siihen liittyvän linkin saat lähetettyäsi hakulomakkeen ensimmäisen kerran meille. Muokkauslinkki on mukana lähettämisen jälkeen saamassasi vahvistussähköpostissa.

Kaiku-kehittämisrahaa voi hakea osoitteessa valtiolla.fi/kaikuhaku 

Viraston rooli

 • Hakijaviraston vastuulla on hankkeen suunnittelu, toteutus ja tarvittavien palveluntuottajien kilpailutus. Edellytyksenä on sekä johdon että henkilöstön sitoutuminen hankkeeseen. 
 • Hankkeissa tulee käyttää henkilöstöä osallistavia menetelmiä. 
 • Viraston ja hallinnonalan Kaiku-kehittäjiä ja työsuojeluhenkilöstöä suositellaan käytettävän sekä sisällöllisinä että menetelmällisinä asiantuntijoina. 
 • Virasto arvioi hankkeen tavoitteiden toteutumista ja tuloksia eri vaiheissa ja hankkeen päätyttyä toimittaa loppuraportin Valtiokonttoriin. 
 • Hankkeista viestittäessä on käytettävä Kaiku -logoa kertomaan, että hanke on Kaiku -hankerahalla osin rahoitettu. 

Valtiokonttorin rooli

 • Valtiokonttori tekee hakemuksiin liittyvät päätökset 
 • Laajoissa ja erityisen kokeiluluonteisissa hankkeissa Valtiokonttorin asiantuntija on hankkeen ohjausryhmän jäsen. 

Hae Kaiku-kehittämisrahaa hakea osoitteessa valtiolla.fi/kaikuhaku 

Hankkeiden kokemuksista viestiminen ja loppuraportointi

Hankkeen aikana toivomme, että erilaisilla keinoilla kerrotte siitä ja sen toteuttamisen yhteydessä saaduista oivalluksista. Voitte kertoa niistä esimerkiksi täällä Valtiolla.fi -sivustolla vaikkapa blogitekstin muodossa. Järjestämme syksyisin hanke-esittelytilaisuuksia tai webinaareja, joihin pyydämme hankkeita esittäytymään.

Hankkeen loppuessa siitä pitää toimittaa loppuraportti kolmen kuukauden kuluessa sen päättyttyä. Siihen pääset oman hankerekisteristä oman hankkeesi sivulta. Linkki lomakkeeseen sijaitsee sivun oikeassa palstassa. Löydät hankkeesi sivun hakutoiminnolla esim. hankkeen nimellä hakemalla. Saat siihen linkin myös sähköpostitse hankkeen päättyessä. Loppuraportin tiedoista koostetaan hankkeen kuvaus hankerekisteriin, joka myös sijaitsee Valtiolla.fi -sivustolla.