Sivistyshallinto 2030 – muutostuki uudessa ”Arkisto ja kirjasto”-virastossa

Julkisen hallinnon uudistamisen strategian mukaan yksi hallinnon toiminnalle 2030-luvulla asetetuista päämääristä liittyy rakenteiden uudistamiseen ja uusiin tapoihin toteuttaa hallinnon tehtäviä. OKM:n hallinnonalan virastot eivät nykyisellään muodosta valtiovarainministeriön virastosuosituksen mukaista selkeää rakenteellista ja toiminnallista kokonaisuutta.

OKM käynnisti 13.10.2021 koko hallinnonalan virastot kattavan konsernin kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on varmistaa sivistyshallinnon toiminnan vaikuttavuus, laatu ja palvelukyky tulevaisuudessa. Hankkeen pohjalta käynnistyneessä Sivistyshallinto 2030 -uudistushankkeessa sivistyshallinon rakenteita uudistetaan siten, että sivistyshallinto muodostuisi 1.1.2026 alkaen ministeriön lisäksi viidestä virastosta.

Virastorakenteen uudistamisen lisäksi Sivistyshallinto 2030 -uudistushankkeella on myös digitalisaatioon, ohjaukseen, palvelutoimintoihin ja sivistyshallinnon rahoitukseen liittyviä tavoitteita. Niiden toteutuminen edellyttää sivistyshallinnon yhteisen johtamiskulttuurin rakentamista ja toiminnan organisoitumisen kehittämistä siten, että samanaikaisesti varmistetaan työyhteisöjen toimivuus ja edellytykset hyvälle työntekijäkokemukselle muutoksen keskellä.

Toiminnan organisoitumista ja työyhteisöjen toimivuutta koskevat tavoitteet kytkeytyvät julkisen hallinnon strategian lisäksi valtion yhteiseen henkilöstöstrategiaan. Hallinnon toimintaa on organisoitava sen mukaan, miten arvioidaan saatavan suurin vaikuttavuus. Toimintojen uudistamisessa suositaan systeemistä ajattelua, joustavia ja ketteriä toimintatapoja sekä strategisia käytännön kokeiluja. Työn murroksessa on tärkeää lisätä ymmärrystä yhteisöllisyydestä.

Hankkeen tavoitteet ovat toiminnan organisoitumisen kehittäminen ja työyhteisöjen toimivuuden ja työntekijäkokemuksen edistäminen.

Menetelminä käytetään:

  • Aloitus-, keskivaiheen ja lopetuskysely resilienssistä (Vatiokonttorin resilienssi-työkalupakista; OKM) ja vastauskoosteiden jakaminen, niistä keskustelu – Yhteiswebinaarit, jotka vetää konsultti (Resilienssi-työkalupakin hyödynnys)
  • Webinaari yhteistyössä työterveyshuollon kanssa
  • Tehtävät webinaarien jälkeen uuden organisaatiorakenteen mukaisissa yhteistyöryhmissä (työkalupakin sisältöjen ja tehtävien avulla)
  • Esihenkilöiden/yhteistyöryhmien vetäjien sparraustilaisuudet teemoittain noin 10-15hlö ryhmissä
  • Yhteistyöryhmien toiminnan organisoinnin kehittämispajat konsulttivetoisesti; tehtävien ja työnjaon muutokset (yhteisten palveluiden henkilöstö, esim. ICT, viestintä, talous) – Howspace alustan hyödyntäminen webinaarien ja työpajojen tukena