Kainuun ELY-keskuksen henkilöstön ja johdon muutoskyvyn vahvistaminen

Nykyisten tiedossa olevien hallitusohjelman mukaisten muutosten osalta on erittäin tarpeellista kiinnittää huomio organisaatiomme henkilöstön ja johdon uudistumiskykyyn, työhyvinvointiin, jaksamiseen sekä dialogiin, jota organisaatiossa käydään muutokseen liittyen. Vahva organisaation muutosresilienssi auttaa selviytymään vaikeistakin tilanteista.

Muutoshankkeen keskeisinä tavoitteina ovat Kainuun ELY-keskuksen henkilöstön ja johdon tarpeita kuunnellen tukea heitä muutostilanteessa, jossa olemme. Osallistamme henkilöstön ja johdon keskustelemaan muutoksesta ja sen haasteista. Tuemme henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista lisäämällä ymmärrystä muutoksesta, vuorovaikutuksen ja tunteiden merkityksestä tällaisissa tilanteissa Edistämme ja kehitämme aktiivista viestintää. Viestimme riittävästi ja avoimesti asioita muutokseen liittyen. Lisäämme ja edistämme muutosjohtamisen osaamista sekä johdon jaksamista

Tarpeiden selvittämiseen osallistamme henkilöstön erätaukomenetelmää käyttäen keskustelemaan ja tuomaan esille tarpeita, joilla voidaan edistää työhyvinvointia ja jaksamista sekä avointa vuorovaikutusta. Kaikissa kokonaisuuksissa keskeisenä elementtinä ovat osallistavat menetelmät käytössä. Kuten yllä todettu, niin tarkemmat osallistavat menetelmä tarkentuvat palveluntuottajien kilpailutuksen jälkeen. Johdon tarpeet on kartoitettu huhtikuussa haastattelemalla jokainen esimies. Haastatteluilla kartoitettiin johdon tarpeita muutosjohtamiseen liittyen. Keskeisinä teemoina nousivat muutosjohtamisen osaamisen parantaminen; TA-roolin kirkastaminen yt-prosessissa, vuorovaikutustilanteet muutoskeskusteluissa, tunteiden merkitys ja huomiointi. Toisena kokonaisuutena nousi esille johdon ja esimiesten jaksaminen.