Hyppää sisältöön

Työyhteisön arviointityökalu

VALOA-arviointityökalun tarkoituksena on, että saatte yhteisen näkemyksen valmentavan ja oppivan työkulttuurin toteutumisesta päivittäisessä työssänne. Työkalun avulla pääsette arvioimaan sitä, missä asioissa jo onnistutte valmentavan ja oppivan työkulttuurin osalta ja missä teillä on vielä kehitettävää.

Työkalussa on 12 väittämää liittyen työyhteisön toimintaan. Arvioikaa yhdessä, miten erilaiset asiat valmentavassa ja oppivassa työkulttuurissa toteutuvat työyhteisönne toiminnassa. Vastausvaihtoehdot on esitetty kuvilla:

  • Täysikasvuinen kasvi (3 lehteä) vastausvaihtoehtona tarkoittaa, että asia toteutuu mielestänne jo hyvin
  • Keskenkasvuinen kasvi (2 lehteä) tarkoittaa, että asia toteutuu osittain ja löydätte vielä kehitettävää
  • Iduillaan oleva kasvu (1 lehti)  tarkoittaa, että asia ei vielä toteudu teillä ja parantamisen varaa on paljonkin.

Valitkaa vastausvaihtoehdoista työkulttuuriinne parhaiten sopiva vaihtoehto.

Jos keskustelussa alkuun pääseminen tuntuu haastavalta, voitte tarkastella asioiden toteutumista tietyllä ajanjaksolla, esimerkiksi viimeisen kuukauden ajalta.

Antoisaa keskustelua!

1. Hyödynnämme toistemme vahvuuksia ja osaamista arjen työssä

2. Puhumme siitä, mikä meitä innostaa työssämme

3. Toimintatapamme rohkaisee erilaisten näkökulmien esiin tuomiseen

4. Puhumme yhteisistä onnistumisista

5. Analysoimme yhdessä työmme ja toimintaympäristömme muutosta

6. Annamme luontevasti palautetta toisillemme

7. Tutkimme mokia säännöllisesti oppiaksemme niistä

8. Pysähdymme havainnoimaan, kyselemään ja kuuntelemaan

9. Löydämme yhdessä ratkaisuja myös uusissa ja yllättävissä tilanteissa

10. Kehitämme toimintaamme vuoropuhelussa asiakkaiden ja/tai sidosryhmien kanssa

11. Kokeilemme rohkeasti uusia tai erilaisia työtapoja

12. Viemme kehitysideoita yhdessä käytäntöön

Ohjeita

Arviointityökalu itsessään on hyvä harjoitus valmentavan ja oppivan työkulttuurin periaatteista. Arvioinnin tekemiseen keskusteluineen kannattaa varata noin 1-2 tuntia aikaa.

Pyrkikää siis tekemään arviointi valmentavan ja oppivan työkulttuurin periaatteiden mukaisesti:

  • Pysähtykää asioiden äärelle, kyselkää toisiltanne
  • Kuunnelkaa toistenne näkemyksiä ja jatkakaa toistenne ajatuksia
  • Tuokaa monipuolisesti esiin erilaisia näkökantoja
  • Keskustelkaa rakentavasti, vaikka ette olisi samaa mieltä
  • Konkretisoikaa ja kertokaa esimerkkejä
  • Tuokaa esiin onnistumisia ja pohtikaa, mikä on mahdollistanut onnistumisen eri tilanteissa

 

Arvioinnin lopuksi ottakaa tiedot talteen joko tulostamalla sivu pdf-tiedostoksi tai perinteisesti tulostamalla. Etenkin työyhteisön yhteisen arvioinnin tulos on hyvä taltioida myöhempää työstämistä varten.