Hyppää sisältöön

Debatista dialogiin

Valmentavan ja oppivan työkulttuurin sekä yhteistyön yksi keskeinen edistävä tekijä on toimiva, tasa-arvoinen ja toisia kunnioittava vuorovaikutus. Dialogisessa vuorovaikutuksessa tavoitteena on yhteisen ymmärryksen rakentaminen ilman yksimielisyyden vaatimusta.

Dialogisuuden periaatteet on hyvä palauttaa mieliin ennen työyhteisön työkuluttuurin yhteistä arviointia. Jokaisella työyhteisön, tiimin tai ryhmän jäsenellä on merkittävä rooli turvallisen ja avoimen keskustelukulttuurin luomisessa. Mahdollisen debatin sijaan olisi hyvä vahvistaa vuorovaikutuksen dialogisuutta ja siten rohkaista jokaista tuomaan keskusteluun omia kokemuksia ja näkökulmia. Dialoginen vuorovaikutus on tasa-arvoista ja ilmentää keskinäistä kunnioitusta sekä luottamuksen ilmapiiriä.

Dialogi on keskustelun muoto, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä käsiteltävästä asiasta, toisista ja itsestä. Parhaimmillaan dialogi on kuuntelun ja vuorovaikutuksen kautta yhdessä tapahtuvaa ajattelua ja oppimista. Keskustelun muotona dialogi on omanlaisensa tilaisuus ja sen toteuttamiseen on Toimi-osion työkalupakissa oma materiaalinsa. Samoja dialogin yleisiä periaatteita on kuitenkin hyvä omaksua osaksi jokapäiväistä vuorovaikutusta ja arjen kohtaamisia.

Kun kutsut toimijoita työyhteisön kulttuurin arviointikeskusteluun käykää keskustelun periaatteet lyhyesti yhdessä läpi. Joskus keskustelun aikana tarvitaan periaatteiden mieleen palauttamista. Jos sinulla on tilanteessa vetäjän rooli, voit hyödyntää myös keskustelun vetäjän ohjauskortteja.

Sisältö on laadittu hyödyntäen Sitran sekä Erätaukosäätiön materiaaleja.