Hyppää sisältöön

Hankkeet

Digi- ja kyberturvallisuuskultuurin kehittäminen

Hanke toteutetaan yhdessä maa- ja metsätalousministeriön, Ruokaviraston, Maanmittauslaitoksen, Metsähallituksen ja Metsäkeskuksen kanssa. Digiturvasta on tullut..

KEHA2024 strategiatyön tuki

KEHA 2024 -uudistuksen taustalla on 1.3.2023 eduskunnassa hyväksytty Hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden..

Pääkäsittelyihin liittyvien työvaiheiden kehittäminen

Hovioikeuden työpaikkaselvityksessä, henkilökunnalle tehdyissä erilaisissa kyselyissä ja selvityksissä on ilmennyt, että henkilökunnan psykososiaalinen kuormitus on..

Vuorovaikutuksen kehittäminen työyhteisössä

Toimintakulttuurissa ja -ympäristössä tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet työyhteisön väliseen vuorovaikutukseen negatiivisesti vuosien saatossa. Asiaan on..

Yhteistyöllä eheäksi

Keski-Suomen käräjäoikeus on ollut tehokkuussyistä pitkään jakautuneena erillisiin rikos- ja pakkokeino sekä riita-, hakemus- ja..

Monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion vahvistaminen GTK:lla

Johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen on keskeistä, kun haluamme aikaansaada muutosta koko organisaatiossamme niin tietoisuuden, tahtotilan..

Hallinnonalan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kokonaisuus

Nykyään tunnistetaan yhä paremmin, kuinka kestävällä kehityksellä on suuri merkitys ihmiselämän edellytysten ylläpitämisessä ja hyvinvoinnin..

Resilienssi, uudistumiskykyinen valtio-organisaatio

Resilienssi, kyky luovia epävarmassa, heikosti ennustettavassa ja kytkeytyneessä toimintaympäristössä on noussut ennennäkemättömän tärkeäksi niin yksilöille,..