Hyppää sisältöön

Hankkeet

KAVI vuonna 2023

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. KAVIssa on vuonna 2021 uudistettu työhyvinvointisuunnitelma kolmivuotiskaudelle 2021-2023…

Vaikuttavuus ja fokus asiantuntijatyössä

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Valitsimme Työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen…

Yhtenäiset toimintatavat ja työkulttuuri työyhteisössä

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Palveluryhmän ruokalan työyhteisön henkilöstöllä on toiminta- ja työkulttuurissa..

Jaksaa jaksaa

Hankkeen teema on työntekijäkokemuksen parantaminen. Rikosseuraamuslaitoksessa on tulossa isoja muutoksia erityisesti uuden asiakastietojärjestelmän, lainsäädännön ja..

Avitettu hybridityö – työn ja yhteistyön virittäminen

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Aluehallintovirastojen henkilöstöstrategiassa 2020 – 2023 on yhtenä tavoitteena..

Hovioikeuden toiminnan kehittäminen

Hankkeen teema on työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen. Hovioikeuden työpaikkaselvityksessä, VMBaro-työtyytyväisyyskyselyssä ja muissa..

Assistentti 2.0

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Assistenttipalvelut ovat organisaatiossamme nykyisellään siiloutuneita ja sisällöltään eri..

Yhtenäiset toimintatavat ja toimintakulttuuri: TOTO -hanke

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Valitsimme hankkeen edistämään työyhteisömme toimintakulttuuria. Tavoitteena on saavuttaa..