Hyppää sisältöön

Hankkeet

Vaasan hovioikeuspiirin etäkäräjäoikeuksien yhteinen esihenkilövalmennus

Kaikissa kolmessa käräjäoikeudessa ainoastaan laamannit ovat saaneet kattavan johtamisvalmennuksen. Henkilökunnan odotukset esihenkilötyötä kohtaan ovat kuitenkin..

Jännitteet organisaation positiivisena voimavarana

Aluehallintovirastot ovat merkittäviä opetus- ja kulttuuritoimen henkilöstön täydennyskouluttajia. Vuosittain tilaisuuksiimme osallistuu yli 25 000 henkilöä…

Tiedolla johtamisen mittarit

Oikeusministeriössä tiedolla johtaminen ja tiedolla johtamisen kehittäminen ovat keskeisessä roolissa johtamisessa ja päätöksenteossa ml. valmistelussa…

Johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen

Etelä-Suomen Oikeusapu- ja Edunvalvontapiirin tavoitteena on uudistaa henkilöjohtamisen tukea- sekä valmentamistyötä – käytännössä johtamisen johtamista…

Esihenkilöiden haasteet ja valmiudet muuttuvassa toimintaympäristössä

Vaasan hovioikeudessa, Vaasan hallinto-oikeudessa ja Pohjanmaan käräjäoikeudessa on kaikissa tapahtunut tai on lähitulevaisuudessa tapahtumassa runsaasti..

Pyhäselän vankilan työhyvinvointi

Taustalla jatkohankkeelle on aiempi hanke Pyhäselän vankilan työhyvinvointi (hanke ID 5343, kaiku- rahapäätöksen dnro VK/112777/05.00.01.00/2021)…

Rikosseuraamuslaitoksen työhyvinvointiprojekti

Rikosseuraamuslaitoksen sairauspoissaololuvut ovat valtiotasolla hyvin korkeat ja luku on ollut viime vuosien ajan nouseva. Rikosseuraamuslaitoksessa..

Kokonaisvaltainen työhyvinvointi, palautumista ja unta tukevat työjärjestelyt

Työelämän kehittyminen ja kuormittavuuden lisääntyminen on nostanut työnantajan tietoon tarvetta varmistaa henkilöstön työhyvinvointia ja erityisesti..