Keskijohdon valmennusohjelma

Verohallinnolla on kriittisen tärkeä perustehtävä suomalaisen yhteiskunnan toimintojen turvaajana. Isona organisaationa meidän on kyettävä sopeutumaan ja ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia, joita tapahtuu jatkuvasti. Haluamme kirkastaa ja vahvistaa keskijohdon roolia johtaa näin isoa organisaatiota ja suurta henkilömäärää jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä hyvän ja kestävän henkilöstöjohtamisen kautta.

Keskijohdon valmennusohjelma vaikuttaa koko Verohallinnon henkilömäärän (5400) johtamiseen. Osallistujamäärä valmennusohjelmaan on noin 45–50 henkilöä ja osallistujat toimivat lähtökohdin lähiesihenkilöiden johtamistehtävässä tai vastaavat laajoista vastuualueista, joiden reunaehtoja ja prosesseja lähijohtajat (lähiesihenkilöt ja työtä ohjaavat tahot) johtavat henkilöstön rajapinnassa.

Hankkeen tavoitteet:

1. Osallistujien strategisen johtamisosaamisen kehittäminen yksilölliset tarpeet huomioiden
2. Johtamisen yhteisen perustan vahvistaminen
3. Verkostoitumisen ja yhteistyön edistäminen

Menetelminä käytetään:

Kohdennettuja (360-arvioinnin perusteella) teemaan ja strategisen johtamisen keskeisiin tarpeisiin (kyselyt osallistujille, vastuuhenkilöiden haastattelut ja nykytilanteen tilannekuvan luomisen päälle) perustuvia oppimismoduuleita. Jokainen osallistuja valitsee 360-arvioinnin ja esihenkilön kanssa käydyn keskustelun pohjalta moduulit, joita omassa johtajuudessa kannattaa erityisesti painottaa. Jokainen moduuli suunnitellaan omana kokonaisuutenaan ja kaikki osallistujat käyvät kaikki moduulit läpi.

Yhteinen kiteytys ja yhdessä opittujen oivallusten päivä. Tavoitteena jakaa moduuliin osallistujien kesken syntyneet oivallukset. Osallistujan työaikapanostus yhteen moduuliin on noin 2pv.