Johtamis- ja organisaatiorakenteen sekä toimintakulttuurin kehittäminen

Tietosuojavaltuutetun toimisto on viimeisten 5-8 vuoden aikana kehittynyt alle 20 henkilön organisaatiosta nykyisen kokoiseksi virastoksi ja toimiston henkilöstömäärän oletetaan edelleen kasvavan. Organisaation kasvu aiheuttaa sen, että organisaatiorakenne ja johtamisrakenne sekä toimintakulttuuri edellyttävät yhteistä arviointia ja kehittämistä. Kehittämishanke on projektoitu kahdeksi toisiaan tukevaksi projektiksi.

Osaprojekti I: organisaatio- ja johtamisrakenne. Arvioidaan nykytila ja luodaan organisaatio- ja johtamisrakenne, joka tukee tuloksellista ja vaikuttavaa valvontatyötä sekä työntekijöiden työhyvinvointia.

Osaprojekti II: Organisaatio- ja johtamiskulttuuri. Arvioidaan nykytila ja luodaan yhdessä koko henkilöstön kanssa TSV:lle tavoiteltava yhteistyö- ja toimintakulttuuri sekä tavoiteltava johtamiskulttuuri (hyvinvointia tukeva johtaminen).

Tavoitteena on luoda organisaatiorakenne ja johtamisrakenne sekä toimintakulttuuri, jotka tukevat tietosuojan valvontaviranomaisen vaikuttavaa ja tuloksellista työtä nykytilanteessa ja tulevaisuudessa sekä edistävät koko henkilöstön työhyvinvointia.

Menetelminä hyödynnetään moninaisesti yhteiskehittämisen eri tapoja, mm työpajoja, kokeiluja sekä erilaisia tiedollisia tilaisuuksia esim. koulutuksia ja infotilaisuuksia.

Osaprojektissa I tavoitteena on luoda konkreettinen tuloksellista työtä tukeva organisaatio- ja johtamisrakenne. Osaprojektissa II tavoitteena on luoda esimerkiksi konkreettinen opas TSV:n toiminta- ja johtamiskulttuurista sekä siitä, miten haluamme olla vuorovaikutuksessa toistemme kanssa.

Näemme, että nämä osaprojektit täydentävät toisiaan ja niiden avulla on mahdollista saavuttaa tuloksellinen ja työhyvinvointia edistävä organisaatiomalli ja toimintakulttuuri.