Ilmiölähtöinen kehittäminen ja Ekosysteemikoulut

Valtiohallinnon tehtävät leikkaavat useiden virastojen, hallinnonalarajojen ja sektorirajojen yli. Ilmiölähtöinen toiminta ja yhteiskehittäminen on hallitusohjelmassakin mainittu. Työ2.0:n piirissä yhteiskehittäminen on kaiken ytimessä. Olemme kuitenkin havainneet, että se ei ole itsestäänselvää ja että se kaipaa tukea.

Ekosysteemikouluissa tai -kiihdyttämöissä tullaan yhdessä eri ilmiöiden äärelle ja kokeillaan erilaisia lähestymistapoja tasavertaiseen yhteiskehittämiseen niin, että jokainen taho tuo oman näkökulmansa ilmiön kehittämiseen ja näitä näkökulmia yhdistämällä haetaan yhteensopivia palveluita ja ratkaisuja. Ekosysteemimäinen toimintamalli on edellytys rajat ylittävien ilmiöiden onnistuneeseen työstämiseen ja ratkaisemiseen. Valtionhallintoon tarvitaan a) asennemuutosta ja sen oivalluttamista, että yhteiskehittäminen on välttämätöntä b) kyvykkyyttä yhteiskehittämiseen ja ekosysteemeissä toimimiseen.

Hankkeen tavoitteet:

1) Vahvistaa valtionhallinnon kyvykkyyttä rajat ylittävään yhteiskehittämiseen yli hallinnonala- ja sektorirajojen.
2) Edesauttaa asennemuutosta: pistemäisestä, yksittäisen viraston tehtävästä kohti ilmiön tarkastelua ja
kokonaiskuvan syntymistä.
3) Lisätä valtionhallinnon toiminnan vaikuttavuutta ja aikaansaada pitkällä tähtäimellä säästöjä resurssien
yhteiskäytöllä.

Menetelminä käytetään:

  • Yhteiset teematyöpajat, alustukset ja ohjattu ryhmätyöskentely.
  • Coaching ja mentorointi.
  • Tiimien itsenäinen opiskelu ”Elävänä ekosysteemeissä, arvoa yhteiskehittämisestä” – sivustoon pohjaten.