Kehittäjävalmennus 2024

Valtiokonttori on järjestänyt valtiohallinnossa työskenteleville esihenkilöille ja asiantuntijoille kehittäjävalmennusta vuodesta 2003 lähtien. Vuoteen 2018 asti punaisena lankana oli työhyvinvointi. V. 2019 valmennus uudistettiin perusteellisesti. Uusimuotoisen valmennuksen ytimessä ovat nimenomaan kehittäjätaidot ja yhteisen ajattelun fasilitointi eri tavoin.

Tässä epävarmassa muuttuvassa maailmassa nimenomaan moniääninen yhteinen ajattelu on ensiarvoisen tärkeää. Olemme valinneet valmennusohjelman aihioiksi teemoja, jotka tukevat systeemistä ymmärrystä ja navigointia kompleksisessa, kytkeytyneessä toimintaympäristössä. Teemat ovat osaltaan vakiintuneita, mutta valinnaisten valikoimaa lisätään v. 24 mm. palvelumuotoilulla, mahdollisesti muillakin, kuten resilienssillä ja vaikuttavuusarvioinnilla.

Hankkeen tavoitteena on kutsua joukkoa valtiohallinnon asiantuntijoita ja esihenkilöitä jatkuvan oppimisen, yhteisen ajattelun ja tulevaisuuden osaamisten teemojen ja taitojen äärelle ja luoda innostusta tutkia omissa organisaatioissaan ja verkostoissaan toimintaympäristömme ja organisaatioidemme muutosta ja muutostarpeita ja vaikuttaa halutunlaisen tulevaisuuden tekemiseen, mahdollisimman osallistavasti. Päivän kokonaisuudet ja eOppiva-kurssit ovat introja, jotka toivottavasti rohkaisevat jatkamaan asioihin perehtymistä muulla tavoin oman kiinnostuksen ja viraston tarpeen mukaan.

Menetelminä käytetään alustuksia, yhteistä työskentelyä, harjoittelua ja keskusteluja, omassa virastossa tehtävää kehittämistyötä, eOppivan verkkokursseja, pienryhmä- ja kummisparrausta. Lähi- ja Teams-toteutuksia, Howspacealustalla tapahtuvaa työskentelyä, myös Miroa tullaan hyödyntämään ja tilanteen ja tarpeen mukaan myös muita alustoja.