Hyppää sisältöön

Hankkeet

Riskitietoinen viranomaistoiminta

Hanke toteutetaan yhteistyössä Fimean, Tukesin ja Valviran kanssa. Valvontaviranomaisilla on rooli valvonta-alueensa riskien hallinnassa. Näihin..

Prosessi- ja johtamisjärjestelmän uudistaminen Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen vastuualueella

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) toimii Suomen Akatemian yhteydessä. STN:n asioita valmistelee ja päätöksiä toimeenpanee Akatemian..

Helsingin hovioikeuden toiminnan kehittäminen – osastokohtainen pilotti

Helsingin hovioikeudessa on tunnistettu selkeä työn ja toiminnan kehittämistarve. Tarve liittyy yhtäältä hovioikeuden toimintaedellytyksiin. Hovioikeuden..

Myyntilaskutuksen kehittäminen aluehallintovirastoissa

Myyntilaskutuksen kehittämisen hankkeella on tarkoitus luoda toimintakulttuuri, jossa osaaminen tiivistyy, ja jossa on yhtenäiset toimintatavat…

Hybridi-/monipaikkainen työ

Hanke on jatkoa aikaisemmalle hankkeelle. Valtion hallinnossa ollaan siirtymävaiheessa monipaikkaisen työn tekemiseen ja esimiehet sekä..

Tilannekuvan kehittäminen Maahanmuuttovirastossa

Tiedolla johtaminen on yksi tärkeimmistä Maahanmuuttoviraston toiminnan kehittämisen osa-alueista. Hakemus- ja päätösmäärien kasvaessa tietoon perustuva..

VALOA kasvuun asiantuntijasta esihenkilöksi ja valmentavan ja oppivan työkulttuurin juurruttamiseen

Ulosottolaitos organisoitui 1.12.2020 alkaen yhdeksi valtakunnalliseksi virastoksi ja organisaatiouudistuksen myötä vanhat virastoaikaiset toimintatavat ja prosessit..

Työhyvinvoinnin kehitysohjelma – inhimillisen tehokkuuden vahvistaminen asiantuntijatyössä

Luken missio on tuottaa tutkimuksella arvoa ja ratkaisuja asiakkailleen. Mission kannalta on oleellista, että henkilöstö..