Hyppää sisältöön

Hankkeet

Muutoksessa mukana – keskustoimisto uudistuu

Valtakunnansyyttäjän toimisto on käynnistänyt hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää ja organisoida uudelleen valtakunnansyyttäjän toimisto sekä..

Osaamiskeskustelut tiimien osaamisen kehittämisen työkaluna

Kansallisarkistossa jouduttiin toteuttamaan historian ensimmäinen yt-prosessi syksyllä 2022. Tämä johti henkilöstövähennyksiin. Lisäksi toteutettiin laaja organisaatiouudistus,..

Työyhteisön kehittämisen kokonaisuus

Pirkanmaan TE-palveluissa on tunnistettu tarve sisäisen yhteistyön parantamiseen ja kehittämiseen liittyvälle koulutukselle. Tavoitteena on erityisesti..

Toimintakulttuurin kehittäminen THL:n Kuopion toimipisteessä

THL:n Kuopion toimipisteessä työskentelee kahden yksikön alaisuudessa kolmessa eri laboratoriotiimissä ihmisiä. Tilaratkaisujen vuoksi työtä pitää..

Vaasan hovioikeuspiirin etäkäräjäoikeuksien yhteinen esihenkilövalmennus

Kaikissa kolmessa käräjäoikeudessa ainoastaan laamannit ovat saaneet kattavan johtamisvalmennuksen. Henkilökunnan odotukset esihenkilötyötä kohtaan ovat kuitenkin..

Jännitteet organisaation positiivisena voimavarana

Aluehallintovirastot ovat merkittäviä opetus- ja kulttuuritoimen henkilöstön täydennyskouluttajia. Vuosittain tilaisuuksiimme osallistuu yli 25 000 henkilöä…

Tiedolla johtamisen mittarit

Oikeusministeriössä tiedolla johtaminen ja tiedolla johtamisen kehittäminen ovat keskeisessä roolissa johtamisessa ja päätöksenteossa ml. valmistelussa…

Johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen

Etelä-Suomen Oikeusapu- ja Edunvalvontapiirin tavoitteena on uudistaa henkilöjohtamisen tukea- sekä valmentamistyötä – käytännössä johtamisen johtamista…