Hyppää sisältöön

Hae sivustolta

Hovioikeuden toiminnan kehittäminen

Hankkeen teema on työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen. Hovioikeuden työpaikkaselvityksessä, VMBaro-työtyytyväisyyskyselyssä ja muissa henkilökunnalle tehdyissä selvityksissä ja kyselyissä on ilmennyt, että henkilökunnan psykososiaalinen kuormitus on suuri. Yhtenä perussyynä..

Assistentti 2.0

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Assistenttipalvelut ovat organisaatiossamme nykyisellään siiloutuneita ja sisällöltään eri tasoisia. Assistenttien työmäärä jakautuu organisaatiossa erittäin epätasaisesti ja tehtävien vastuualueet vaihtelevat – organisaatiotasolla on ns...

Yhtenäiset toimintatavat ja toimintakulttuuri: TOTO -hanke

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Valitsimme hankkeen edistämään työyhteisömme toimintakulttuuria. Tavoitteena on saavuttaa yhtenäiset toimintatavat niin yksikön sisällä kuin verkostojenkin kanssa. Usein toistuvat muutokset henkilökunnan rakenteessa on horjuttanut..

Oppimismentorivalmennuksen toteutus ja sen kehittäminen

Hankkeen teema on jatkuvan oppimisen edistäminen. Sosped-säätiön Feeniks-hanke yhteistyössä Valtiokonttorin Valtion työelämäpalvelujen kanssa on kahtena toteutuksena (vuonna 2020 ja 2021) tarjonnut valtionhallinnon organisaatioille mahdollisuuden kehittää oppimiskulttuuriaan ja valmentaa Feeniks-hankkeen puitteissa..

Hybridityö/monipaikkainen työ organisaatioissa

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Valtion hallinnossa ollaan siirtymässä monipaikkaiseen työhön ja esimiehet sekä henkilöstö tarvitsevat tukea muutokseen. Organisaatiot ovat muutoksessa eri vaiheessa. Tavoitteina on hybridi/monipaikkaisen työn haltuunotto..

Työsuojelun riskienarviointitiedon hyödyntäminen henkilöstöjohtamisessa

Hankkeen teema on uudistumiskykyyn, työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyvän tietojohtamisen edistäminen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Verohallinnon, Suomen ympäristökeskuksen, Ulosottolaitoksen ja Väyläviraston kanssa. Henkilöstön työtyytyväisyyden, -hyvinvoinnin ja -turvallisuuden kartoittamiseksi tehdään monenlaisia rinnakkaisia ja..

Valtiolla.fi-alustan uudelleenrakentaminen

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Hankkeen tavoitteena on saada Valtiolla.fi-alustasta toimiva, käyttäjäystävällinen kokonaisuus korjaten sen selkeät virheet ja puutteet sekä rakentaen uudenlaisia toiminnallisuuksia valtiokonttorin työelämäpalveluiden ja konsernin palvelutuottajien..

Valmentava ja oppiva työkulttuuri

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Valtion henkilöstöjohdon foorumi on nostanut valmentavan johtamisen keskeiseksi kehittämisalueeksi. Virastojen muuttuva toimintaympäristö ja asiakastyö edellyttävät uudenlaista työkulttuuria, jotta työ on sujuvaa ja uudistumista..

Turhan tekemisen poistaminen ja arvoa tuottavan työn lisääminen Lean-menetelmin

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Ulosottolaitos organisoitui 1.12.2020 alkaen yhdeksi valtakunnalliseksi virastoksi ja organisaatiouudistuksen myötä vanhat virastoaikaiset toimintatavat ja prosessit muotoutuivat uudella tavalla. Uudistuksessa toimintoja siirtyi yksiköiden välillä,..

Ennakointikyvykkyyden vahvistaminen

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Ennakoinnin merkitys ja kiinnostus sitä kohtaan on selkeästi kasvanut viimeisen parin vuoden aikana toimintaympäristön muutostahdin kiihtyessä ja toisaalta maailmanlaajuisen pandemian vaadittua myös ja..

Kehittäjävalmennus 2022

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Työn muutos haastaa myös valtion työntekijöitä, tuplasti: sekä itse työn muutoksen ”kohteina” ja sen tekijöinä että sen tiimellyksessä menestymisen edellytysten luojina muulle yhteiskunnalle...

Uusi HÄVA (Hämeenlinnan vankila)

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Vankila on toiminut uudessa rakennuksessa vuoden. Työyhteisö on kokenut paljon muutoksia. Virkamiehiä palasi virkasiirroista ja uusia virkamiehiä on rekrytoitu runsaasti. Uusi tila mahdollistaa..

Pyhäselän vankilan työhyvinvointi

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Rikosseuraamuslaitoksessa on meneillään isoja muutoksia: RISE 2.0 ja tulossa oleva RISE 3.0 sekä keväällä 2022 käyttöön tuleva uusi käyttöjärjestelmä. Uusi käyttöjärjestelmä tuo mukanaan..

Kuopion vankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston työhyvinvoinnin kehittämishanke

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Hankkeelle on myönnetty uudelleen hankerahoitusta 2.11.2021, koska aikaisemmin myönnettyä rahoitusta ei ehditty käyttämään edellisen päätöksen voimassaoloaikana koronatilanteen vuoksi. Tähän saakka työyhteisössämme on toiminut..

Työyhteisön toimivuus ja muutostuki

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Teemalla vastataan sähköisen asianhallinnan ja säännöllisen etätyön haasteisiin sekä tulevaisuuden odotuksiin substanssitehtävien painopisteiden muuttuessa aiempaa vaativammiksi. Tavoitteena on tukea johtoa ja henkilöstöä muutoksessa,..

Virtuaalimetsä

Hankkeen teema on työntekijäkokemuksen parantaminen. Kyse on kehittämisprojektista, joka käynnistyi valtiovarainministeriön johtaman henkilöstöjohtamisen uudistusohjelman yhteydessä. Virtuaalimetsä valittiin yhdeksi toteutettavaksi kokeiluksi kategoriassa Toimitilat. Virtuaalinen metsä valikoitui teemaksi, koska luonnon ihmisille hyvää..

Turvallisen työn edellytysten parantaminen

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Vankilaturvallisuudesta on käyty paljon julkisuudessa viime vuosien aikana keskustelua, kun erityisesti järjestäytynyt rikollisuus on ollut otsikoissa. Esillä on ollut vankien väliset väkivaltatilanteet, vankien..

Yhteensä 336 hakutulosta.