Vaalan vankilaan siirtymisen muutosprosessi

Pelson vankilan toiminta on päättymässä ja vankilan toiminta siirtyy uuteen rakenteilla olevaan Vaalan vankilaan. Tämän hetken tiedon mukaan muutto Vaalan vankilaan tapahtuu vuoden 2025 alussa. Nykyisestä vankilasta luopuminen ja uuteen vankilaan muutto vaatii lukuisia tunteja suunnittelua, asioiden järjestelyjä ja toteutuksia. Muutos kuormittaa vankilan johtoa ja henkilökuntaa sekä aiheuttaa useita muutoksia niin yksilön, tiimien kuin koko organisaation henkilöstön toimintamalleihin. Koko vankilan toimintakulttuuri tulee muuttumaan. Tämän vuoksi on tärkeää aloittaa valmistautuminen uuden toimintaympäristön myötä tulevan uuden toimintakulttuurin ja uusien työnteon tapojen opettelu.

Hankkeen tavoitteena on nykyisen eri henkilöstöryhmien sektoreiden välisen kuilun kaventaminen,
henkilöstöryhmien yhteistyön lisääminen ja tiivistyminen sekä tiimityön toimintamallin kehittäminen ja ototeuttaminen. Työn tekeminen muuttuu moniammatilliseksi yli sektorirajojen, ja moniammatilliset tiimit tulevat työskentelemään Vaalan vankilassa yhteisessä tilassa. Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä ja arvostusta eri sektoreiden ja jokaisen virkamiehen työtä kohtaan.

Muutoksessa on tarkoitus tukea ja valmentaa johtoa, esihenkilöitä ja henkilöstöä sitoutumaan toimintaympäristön muutokseen ja uusiin työnteon tapoihin. Uudenlaiseen työnteon tapaan siirtyminen on koko organisaatiolle iso muutos. Hyvällä muutosjohtamisella voidaan varmistaa organisaation toimintakyky muutostilanteessa.

Muutoksen tuen hankkeessa osallistetaan henkilöstö mukaan muutosprosessiin ja autetaan heitä sitoutumaan uuteen työympäristöön ja sen käyttöön ja kehittämiseen. Hankkeessa myös suunnitellaan yhdessä uuden työympäristön käyttöönotto, jotta töiden aloittaminen uudessa ympäristössä käy mahdollisimman sujuvasti. Hanke tukisi myös konkreettisen suunnittelutyön etenemistä ja prosessin hallintaa. Hallittu muutoksen tuen hanke tiivistää työyhteisöä ja lisää työhyvinvointia sekä henkilöstön sitoutumista työnantajaan.

Hankkeen aloitus vuoden 2024 alussa. Tarkoitus jatkaa Kaiku-hanketta / työyhteisövalmennusta vielä sen jälkeenkin, kun muutto uuteen Vaalan vankilaan on tapahtunut. Uudessa vankilassa on luotava täysin uudenlainen toimintakulttuuri. Hanke kestäisi 31.12.2025 asti, jolloin varmistetaan että tavoitteet saavutetaan ja uudet toimintamallit ja toimintakulttuuri on alkanut vakiintumaan.

Menetelminä käytetään työpajoja, yhteistyötapaamisia, luentoja, muutosvalmennusta, työyhteisövalmennusta sekä neuvontaa ja ohjausta.