Pirkanmaan TE-toimiston työhyvinvointihanke 2024

Pirkanmaan TE-palveluissa on tunnistettu tarve organisaatiossa psykososiaalisen turvallisuuden lisäämiseen ja ylläpitämiseen kuten kehittäen työntekijöiden taitoja avoimen keskustelun lisäämiseen ja ylläpitoon liittyen. Näiden taitojen avulla on mahdollista kehittää organisaation työyhteisötaitoja ylläpitäen ja lisäten niitä muutoksessa. Organisaatioon on tulossa iso uudelleen organisoituminen, joten näitä taitoja tarvitaan jatkossa yhä enemissä määrin. Samoin on hyvä tukea toinen toistaan tämän muutoksen tullessa ajankohtaiseksi vuonna 2024-2025 näillä taidoilla. Näitä taitoja tarvitaan uudessakin organisaatiossa tulevina vuosina.

Pirkanmaan TE-toimistossa valmistaudutaan muutokseen, kun tulossa on TE-palvelut 2024 -uudistus, jossa työllisyyspalvelut siirtyvät valtiolta kuntien työllisyysalueille. Noin 240 työntekijän tukemiseksi muutoksessa on tunnistettu tarve työhyvinvointihankkeen käynnistämiselle.

Hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja lisätä henkilöstön työhyvinvointia keskittyen kolmeen teemaan:

1) psykososiaalisen turvallisuuden kehittäminen,
2) avoimen keskustelun ylläpito ja
3) työyhteisötaitojen kehittäminen.

Kun ollaan muutoksessa ja siirtämässä kuntiin toimintoja ja henkilöstöä, on tärkeää, että sisäinen yhteistyö toimii. Siinä samalla on kyettävä kehittämään ja suunnittelemaan uutta toimintaa yhteistyössä kunnan kanssa, niin tästä hankkeesta ja sen kautta hankituista taidoista on hyötyä silloin.

Kokonaisuus sisältää verkkoalustan kautta toteutettavan orientaatiovaiheen, koko työyhteisön toiminnallisen livetyöpajan, arkeen juurruttavia välitehtäviä sekä live-päätöstilaisuuden.