Työelämän kehittäjien verkosto

Työelämän kehittäjät ovat organisaatioiden omia asiantuntijoita, jotka työllään tukevat organisaatioiden kehittymistä ja uudistumista muuttuvassa toimintaympäristössä. Monet pitkän linjan kehittäjät ovat käyneet Kaiku-koulutuksen (näitä toteutettiin vuosina 2002–2018) tai Valtiokonttorin uudistetun kehittäjävalmennuksen (toteutukset vuodesta 2020 alkaen). Verkostoon liittyminen ei kuitenkaan edellytä em. koulutusten suorittamista ja viime vuosina kehittäjien vapaamuotoisesti muotoutuvaan verkostoon on liittynytkin myös muita valtion työelämän kehittämiseen sitoutuneita eri organisaatioiden asiantuntijoita.

Kehittäjien lähtökohtia ja periaatteita

Ihmislähtöisyys: Kehittämissä etusijalla ovat ihmisten (asiakkaiden, työntekijöiden) näkökulma

Monialaisuus: Kehittäjät tulevat eri toimialoilta ja organisaation tasoilta. He tekevät työtään oman substanssinsa ja kontekstinsa puitteissa siinä roolissa, mikä hänelle parhaiten sopii.

Systeemisyys: Kehittäjät tuntevat käytännön työtä ja sen tekijöitä. Toisaalta he myös tunnistavat rakenteet ja yhteydet, joissa yksilöt ja ryhmät toimivat. Kehittämisessään he osaavat ottaa nämä eri tasot huomioon. Kaiku-kehittäjä on eri tasojen välinen tulkki, joka osaa sanoittaa kehittämistä sekä systeemisestä, että yksikön näkökulmasta.

Yhteistoiminnallisuus: Kehittäminen tapahtuu yhteistyössä osallistaen ja mukaan kutsuen. Kaiku-kehittäjät osaavat fasilitoida eri taustoista tulevien ihmisten tapaamisia.

Vuorovaikutuksen laatu: Kehittämisessä tärkeää on vuorovaikutukseen laadun kehittäminen mm. dialogisuuden lisääminen ja viestimisen monikanavaisuus.

Tällä verkostolla ei ole määrämuotoista tapaa toimia vaan toiminta koostuu muun muassa alla mainituista kokonaisuuksista. Kerran tai pari vuodessa toteutetaan myös kehittäjien syys- ja/tai kevätpäivät, mutta niistäkin saat tietoa seuraamalla tapahtumatarjontaa. Mukaan toimintaan ja kollegoihin saat luotua kontakteja muun muassa väyliä pitkin:

  • tule mukaan kehittäjien yhteiselle Moodle-alustalle (esimerkiksi keskustelukanavien kautta voit kehitellä yhteistyötä, jakaa tietoa ja laajentaa ymmärrystä aiheesta kuin aiheesta kollegojen kesken)
  • seuraa säännöllisin väliajoin laajaa kirjoa tapahtumia ja muuta toimintaa, joista kattavasti tietoa osoitteessa https://www.valtiolla.fi/hae/tapahtumat
  • tarkista löytyykö näistä verkostoista sellaisia, jotka tukisivat omaa toimijuuttasi
  • tutustu aiempiin uutiskirjeisiimme ja tilaa Työelämäpalvelut uutiskirje saadaksesi ne jatkossa ihan tuoreeltaan sähköpostiisi
  • Kaiku-koulutuksen ja kehittäjävalmennuksen käyneistä kehittäjistä ylläpidetään listaa, josta voit tarkistaa oman virastosi kehittäjät: Kaiku_kehittäjät_27072022

Eletään ajassa ja toimitaan yhdessä tässä laajassa kehittämisen kentässä. Tervetuloa mukaan ideoimaan, toimimaan ja osallistumaan!