Kevan työkykyjohtamisen kehittämisverkostot

Keva tarjoaa kaikille työnantaja-asiakkailleen kehittämisverkostofoorumin työkykyjohtamisen kehittämisen tueksi.

Mitä verkostoissa tehdään?

Verkostojen tehtävänä on kehittää ja luoda sellaisia työkykyjohtamisen tapoja, joilla voimme vastata uudenlaisiin työelämän tarpeisiin: ketteryyteen, nopeaan reagointiin, itse- ja yhteisöohjautuvuuteen, kokonaisuuksien ja yhteenkietoutumisen ymmärtämiseen, jatkuvaan oppimiseen sekä yhteistyöhön ja verkostomaiseen toimintaan.

Kehittämisverkostoja on tällä hetkellä Valtakunnallinen työkykyjohtamisen kehittämisverkosto (Vake) ja sen sisarverkostona 16 alueellista työkykyjohtamisen kehittämisverkostoa. Tällä hetkellä mukana on yli 637 organisaatiota ja 1114 henkilöä. Vake ja sen alueelliset sisarverkostot täydentävät toisiaan.

Vake-verkostossa keskitytään kaikille yhteisiin, laajempiin ja yleisempiin kysymyksiin. Verkosto katsoo kauemmas, näkee ja kuulee työelämän muutosvirtoja ja nostaa yhteiseen työstöön ajankohtaisia aiheita. Alueellisissa verkostoissa keskitytään arjen käytännön kysymyksiin, vahvistetaan asiakkaiden keskinäistä verkottumista, vertaisuutta ja ratkotaan kaikille yhteisiä ongelmia.

Näiden lisäksi järjestämme tarpeen mukaan muita verkostoja, esimerkiksi SOTE-alaverkosto. Sen tehtävänä on tukea hyvinvointialueiden muutosta ja työkykyjohtamisen kehittämistä.

Mitä verkostoissa tehdään ja on tehty?

Vake-verkosto työskentelee kvartaaleittain eri teemojen parissa. Tapaamme kuukausittaisilla verkkotreffeillä sekä muutamilla webinaareilla ja työpajoissa. Tänä vuonna teemoina on ollut Ennakoiva ote työkykyjohtamisessa (jossa aiheina, dialogi, resilienssi ja tulevaisuusasjattelu) ja Mielenterveys voimavarana (jossa aiheena mielenterveyden voimavarojen vahvistaminen yksilöinä ja työyhteisönä). Kolmannen kvartaalin teemana on Kun työ on pilvessä – verkko ja verkostot työympäristönä (aiheina mm. työntekemisen muutos, verkostotyö, työterveys ja turvallisuus). Viimeisen kvartaalin teeman on Strateginen HR ja työura-ajattelu, jossa aiheena mm. nuorten työkykyjohtaminen.

Kenelle?

Kehittämisverkostot on tarkoitettu kaikille työkyky- ja työhyvinvointiasioiden parissa työskenteleville HR-, työterveys- ja työsuojelun ammattilaisille sekä näitä asioita kehittäville henkilöille. Verkostot on tarkoitettu vain Kevan työnantaja-asiakkaille.

Työkykyjohtamisen kehittämisverkostojen lähitulevaisuuden näkymä

Kehittämisverkostojen kokonaisuus on foorumina kehittymässä vahvemmin kohti yhteisellä alustalla tapahtuvaa yhdessä tekemistä ja yhteiskehittämistä. Samalla kun ratkomme yhdessä arjen työkykyjohtamisen haasteita, vahvistamme voimavaroja ja kehitämme aikamme haasteisiin vastaavaa työkykyjohtamista.

Yhdessä tekeminen laajenee: elokuussa 2021 olemme aloittaneet yhteistyön Valtiokonttorin kanssa. Toteutamme yhdessä Vake-verkoston kolmannen kvartaalin teeman ”Kun työ on pilvessä – verkko ja verkostot työympäristönä”. Tämän yhteistyön myötä työkykyjohtamisen rinnalle tulee organisaation uudistuminen ja osaaminen. Lisäksi Keva on tulossa mukaan Työ 2.0 -toimintaan.

Miten pääset mukaan?

Oheisen linkin kautta pääset Kevan työkykyjohtamisen verkostot -sivulle. Sivun alalaidassa on linkki, josta pääset ilmoittautumaan mukaan verkoston toimintaan.

https://www.keva.fi/tyonantajalle/tyoelamapalvelut/julkisen-alan-tyokykyjohtamisen-kehittamisverkosto/