Työnantajaryhmä

Työnantajaryhmä on Valtion työmarkkinalaitoksen verkosto hallinnonalan ja/tai viraston tarkentaviin virka- ja työehtosopimusneuvotteluihin osallistuville valtion työnantajavirkamiehille.

Lisätietoja verkostosta antaa: valtiontyomarkkinalaitos.vm@gov.fi