Työsuojelun yhteistyöryhmä ja -verkosto

Työsuojelun yhteistyöryhmä tukee valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumista ja työsuojelutoiminnan kehittämistä.

Valtion työsuojelupäälliköistä ja -valtuutetuista koostuva yhteistyöryhmä aloitti toimintansa vuonna 2016. Ryhmässä on mukana myös valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin ja valtion henkilöstöjärjestöjen edustajat.

Työsuojelun yhteistyöryhmän jäsenet valitaan vaaleilla. Ehdolle voivat asettua valtiolla työsuojelupäällikön ja -valtuutetun tehtävissä toimivat henkilöt, joilla on äänioikeus oman ryhmänsä vaaleissa. Vaalien järjestämiseen käytetään työsuojeluhenkilörekisterissä (TTK) olevia tietoja.

Yhteistyöryhmässä on 10 varsinaista jäsentä, joista viisi toimii työsuojelupäällikköinä ja viisi työsuojeluvaltuutettuina, sekä kummastakin roolista yksi varajäsen. Ryhmän toimikausi on kaksi vuotta ja se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valtion työsuojelun yhteistyöryhmän kokoonpano 2024–2025


Työsuojelupäälliköt

 • Vilja Arola, Ulosottolaitos (puheenjohtaja)
 • Eini Hyttinen, Poliisihallitus
 • Petri Nurmi, Rikosseuraamuslaitos, keskushallintoyksikkö
 • Sari Roivainen, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori (varapuheenjohtaja)
 • Timo Turja, Puolustusvoimat
 • Varajäsen: Jenni Sundberg, Suomenlinnan hoitokunta

Työsuojeluvaltuutetut

 • Mikko Aulanko, Rajavartiolaitos
 • Marjo Heinonen, Oulun poliisilaitos, Kajaanin poliisiasema
 • Tuija Nikkari, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
 • Satu Pitz, Verohallinto
 • Tero Väyrynen, Oulun poliisilaitos
 • Varajäsen: Tomi Korjula, Puolustusvoimat

Valtiovarainministeriön, JHL:n ja Valtiokonttorin edustajat

 • Päivi Lanttola, valtiovarainministeriö
 • Tuula Haavasoja, JHL
 • Marja Hyypiä, Työelämäpalvelut, Valtiokonttori
 • Sari Virta, Työelämäpalvelut, Valtiokonttori

Toimintakautensa teemoiksi Työsuojelun yhteistyöryhmä työsti työleirillään seuraavia kokonaisuuksia:

 • Työsuojelun näkyvyys
 • Psykososiaalinen kuormitus
 • Yhteisöllisyys, yhteistoiminta, jakaminen

Ryhmän tavoitteena on kehittää toimintaa ja tuottaa sisältöä näiden aihepiirien ympärille. Valtion laajalle työsuojelutoimijoiden verkostolle tiedotetaan tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista uutiskirjein.

Ryhmän jäsenten esittelyt


Vilja Arola, Ulosottolaitos

Työskentelen valtakunnanvoudin kansliassa Ulosottolaitoksessa työsuojelupäällikkönä ja erityisasiantuntijana. Työni painopisteitä ovat työsuojelun, työhyvinvoinnin ja työterveysyhteistyön asiat. Aiempaa taustaa minulla on työsuojelutarkastajan työstä AVI:sta noin kymmenen vuoden ajalta, jukolaisena luottamusmiehenä sekä VM:n työsuojelupäällikkönä ja henkilöstöasiantuntijana. Tämä on kolmas kauteni valtion työsuojelun yhteistyöryhmässä ja olen mukana myös virastojen työsuojelutoimijoiden työturvallisuuden riskienhallinnan verkostossa. Toimin työsuojelun yhteistyöryhmän puheenjohtajana.

Mikko Aulanko, Rajavartiolaitos
Työskentelen valtakunnallisena työsuojeluvaltuutettuna. Toimikauteni on nelivuotinen ja seuraavat vaalit ovat vuoden 2026 lopussa. Virkauraani on takana Rajavartiolaitoksen erinäisissä tehtävissä noin neljännesvuosisata. Vapaa-aikaani kulutan erähenkisesti, moottoriurheilun parissa tai näprään teknisiä vempaimia.
Työsuojelutoiminnassa pyrin tuomaan esille valmiita ratkaisuja ja vältän vastakkainasettelua. Vahvuuksiani ovat laajojen kokonaisuuksien hallinta ja ongelmien tarkastelu laatikon ulkopuolelta. Heikkoutena olkoon liiallinen suorasukaisuuteni. Työsuojelutoiminnassa korostan ihmisten samanarvoisuutta ja yksilöllisyyttä. Päätavoitteeni on tietenkin hyvinvointi työpaikalla ja työntekijän palaaminen terveenä kotiin.
Työsuojelun yhteistyöryhmän jäsenenä pyrin verkostoitumaan ja kehittämään valtion työsuojelutoimintaa. Ryhmäläisenä toivon saavani ratkaisuehdotuksia niin uusiin, kuin toistuviin haasteisiin. Työturvallisuutta ja työhyvinvointia ohjaavat normistot muuttuvat alati. Niin muuttuu myös työskentelykulttuuri ja tekniikka. Työsuojelutoiminnan ajatus ei saisi kangistua kaavoihin, joten toivon olevani yhteistyöryhmän jäsenenä työsuojelutietoisuuden aallon harjalla.
Äänestäneille kiitos arvostuksesta.

Tuula Haavasoja, JHL
Olen työelämäasiantuntija Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:stä. Tässä ryhmässä edustan kaikkia palkansaajajärjestöjä, ja olen ollut työryhmässä mukana alusta asti eli vuodesta 2016.
Olen ollut työsuojelutehtävissä koko aikuisen työurani edistämässä parempaa työelämää. Tavoitteeni on, että työelämässä kaikki menevät hyvillä mielin töihin ja terveenä kotiin.

Marjo Heinonen, Oulun poliisilaitos, Kajaanin poliisiasema
Toimin tällä hetkellä Kajaanin poliisiasemalla vanhempana rikoskonstaapelina ja päätyötäni on tutkia lapsiin kohdistuneita rikoksia, kuitenkin myös muitakin tutkittavia juttuja työpöydälleni usein päätyy. Olen virkapaikallani työsuojeluvaltuutettu. Minulla on vahvuus kohdata niin positiiviset kuin negatiivisetkin asiat tarpeen tullen ja tarvittaessa kykenen ottamaan kaikenlaiset asiat puheeksi. Omana heikkoutenani totean sen, että olen kova auttamaan muita avun tarpeessa olevia ja joskus joudun muistuttamaan itseäni siinä, että auttamiseni ei voi olla liian intensiivistä. Aiemmin olen toiminut hoitoalalla ja näen sen rikkautena tämänhetkisessä työssäni, vaikka auttamisen halu joskus selkeästi ”nousee” myös aiemman ammattini takia. Pidän työstäni ja haluan kehittää ihmisten hyvinvointia työyhteisössä, olen vielä aloittelija työsuojelun puolella, mutta tekemällä oppii. Kuten entinen tutkinnanjohtajani aina sanoi ”Tää on meijän peli!”.

Eini Hyttinen, Poliisihallitus
Työskentelen ylitarkastajana Poliisihallituksessa ja samalla poliisin valtakunnallisena työsuojelupäällikkönä. Poliisihallinnon erilaiset työhyvinvoinnin, työssä jaksamisen ja nimenomaan työsuojelun moninaiset tehtävät ovat ydintä.
Työsuojelulliset tehtävät ovat olleet työssäni mukana vahvasti kymmeniä vuosia tavalla tai toisella. Aiemmin olin mm. työsuojelun valvontatehtävissä sekä paikallisena luottamusmiehenä että valtakunnallisena pääluottamusmiehenä. Olen kiinnostunut työpaikkojen organisointirakenteista ja vuorovaikutuksen ja kohtaamisen merkityksestä työssä.
Olen täysin vakuuttunut siitä, että työhyvinvointia voidaan edistää ja parantaa ainoastaan rakentavien kohtaamisten ja toista kunnioittavien vuorovaikutusten kautta. Lisäväriä ja boostia työhön tuovat rikas mielikuvitus, luovat harrastukset ja oppimisen polut. Siinäpä haastetta myös meille työsuojelun yhteistyöryhmäläisille.

Marja Hyypiä, Työelämäpalvelut, Valtiokonttori
Työskentelen työelämän kehittämisen asiantuntijana Valtion työelämäpalveluissa Valtiokonttorissa. Työsuojelun yhteistyöryhmässä olen mukana toista vuotta yhteistyötä kannattelevassa ja tukevassa roolissa, en vaaleilla valittuna työsuojelun asiantuntijana. Taustaltani olen mm. työnohjaaja, palvelumuotoilija ja entinen yritysten innovaatiotoiminnan tutkija. Työkokemusta ja -osaamista on kertynyt pääasiassa toiminnan uudistamisesta, palvelujen kehittämisestä ja yhteistyön rakentamisesta. Koen työn työsuojelun yhteistyöryhmässä äärimmäisen antoisana, koska se tarjoaa mitä parhaimman näköalan arjen työhön valtionhallinnon eri aloilla ja samalla mahdollisuuden olla edistämässä hyvän työelämän kehittämistä meille kaikille.

Tomi Korjula, Puolustusvoimat
Työskentelen Puolustusvoimissa Maasotakoulussa Haminassa oppimateriaalikeskuksessa.
Työsuojeluvaltuutettuna toiminut 2012 alkaen, toimin myös Mphl luottamusmiehenä 5 paikkakunnalla edustettavani.
Ensimmäinen kausi työsuojelun yhteistyöryhmässä ja mieluusti tuon oman osaamiseni ryhmään.

Päivi Lanttola, Valtiovarainministeriö
Olen neuvotteleva virkamies VM:n Valtionhallinnon kehittämisosastolla. Työsuojelu on kuulunut työtehtäviini alusta asti ja olin mukana myös aloittamassa tätä työsuojelun yhteistyöryhmää. Muut työtehtävät sisältävät laajasti valtion henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä asioita sekä valtion eläkkeiden rahoitukseen ja ylimmän johdon palkkoihin kuuluvia tehtäviä.

Tuija Nikkari, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Olen toiminut varatyösuojeluvaltuutettuna monia vuosia, tällä hetkellä varsinaisena työsuojeluvaltuutettuna ELY-keskuksessa. Tässä ryhmässä olen vasta aloittanut ensimmäisen kauteni. Erityisesti innostaa asiantuntijatyön ja työyhteisön tämän päivän haasteet ja käytännöllisten ratkaisujen etsiminen niihin. Tässä ajassa erityisesti tarvitaan uutta ajattelua ihmisten jaksamiseen, työn tekemiseen hyvin ja tuloksellisesti, kun moni muutos ympärillämme haastaa ihmisten hyvinvointia.
Päätyökseni puurran Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa maaseudun kehittämisen parissa.

Petri Nurmi, Rikosseuraamuslaitos
Toimin Rikosseuraamuslaitoksen työsuojelupäällikkönä ja mukana toista kautta valtion työsuojelun yhteistyöryhmässä. Olen pitkän linjan riseläinen ja toiminut monissa eri työrooleissa 20 vuoden työuran aikana. Olen myös kirjoittanut kokemuksistani myös työelämänkerran. En voi sanoa olevani toiselta ammatiltani kirjailija, mutta vapaa-aikanani kirjailen.
Sitten ote ystäväkirjasta:
Inhoan vakuumipakattuja, majoneesimössöllä täytettyjä kolmiovoileipiä, hallitsematonta ikääntymistä ja pieneksi tekevää kateutta. Pidän silloista, ruuanlaitosta ja istumisesta rankkasateessa pysäköidyssä autossa.

Satu Pitz, Verohallinto
Työskentelen toista kautta Verohallinnon päätoimisena päätyösuojeluvaltuutettuna eli ns. kokopäiväisenä, tämä sisältää myös työsuojelun koulutusta ja ohjausta. Työsuojelukokemusta minulla on lähes 20v. alkaen ensin toimintayksiköstä, yksiköiden kautta valtakunnalliseksi, kausi luottamusmiehenä myös. Olen toiminut erilaisissa HR tehtävissä ja johdon tukena ennen päätoimista ts-pestiä.
Osana työkokemustani olen ollut vahvasti mukana. mm. riskien arvioinneissa, työpaikkaselvityksissä ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä ml. psykososiaalinen kuormitus ja hybridityö. Tähän ryhmään tuon asiantuntija- ja tietotyön tuen näkemystä ja osaamista. Olen 1. kautta tässä ryhmässä ja uskon että voimme oppia toisiltamme ja kehittää yhdessä työsuojelua ja tukea henkilöstöämme mm. erilaisissa arjen ja jaksamisen haasteissa.
Vapaa-aikani on työn vastapainona vahvasti liikuntapainotteista ja jenkkifudis on koko perheen juttu, nykyään itse katsomossa.

Sari Roivainen, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Olen Sari Roivainen, intohimoinen työsuojelun ja työhyvinvoinnin toimija. Työskentelen työsuojelupäällikkönä Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorissa. Tehtäväkenttääni kuuluu myös työterveysyhteistyö ja työkykyyn ja työkykyjohtamiseen liittyvät asiat. Ennen Valtoria työskentelin noin 3 vuotta Vantaan kaupungin työhyvinvointipäällikkönä ja sitä ennen yli 11 vuotta ESAVIn työsuojelun vastuualueella moninaisissa tehtävissä. Vahvuuteni on erittäin laaja-alainen osaaminen ja kokemus työhyvinvoinnin ja työsuojelun kentässä. Psykososiaalinen työhyvinvointi ja työsuojelu ovat erityisen lähellä sydäntäni. Olen työskennellyt asiantuntijana, työsuojeluvaltuutettuna, työsuojelupäällikkönä ja esihenkilönä; tuon mukanani näkökulmia myös eri rooleista. Yhteistyöryhmän tärkein tehtävä mielestäni on ajantasaisen tiedon sekä ihmisten osaamisen ja kokemusten jakamisen kautta vahvistaa valtion hyvää olemassa olevaa työsuojelutoimintaa ja -käytäntöjä ja kehittää ja luoda uutta. Yhteistyö rules! Vapaa-ajalla minut voi bongata sulkapallokentältä.

Jenni Sundberg, Suomenlinnan hoitokunta
Olen Jenni Sundberg ja työskentelen Suomenlinnan hoitokunnan turvallisuusasiantuntijana. Varsinaiset työtehtäväni riskienhallinnan ja turvallisuuden parissa kulkevat usein käsi kädessä työsuojeluasioiden kanssa, joten työsuojelupäällikön tehtävässä toimiminen on hyvinkin luonteva lisä siihen.
Tämä on ensimmäinen kauteni työsuojelun yhteistyöryhmässä. Odotankin mielenkiinnolla, mitä kaikkia työkaluja saan yhteistyöryhmän toiminnasta omaan työhöni ja toisaalta mitä voin itse antaa. Ryhmäläisten erilaiset toimialat ja taustat ovat arvokkaita työsuojeluasioiden tarkastelussa ja vertaistukea on tarjolla monipuolisesti. Toistaiseksi varsin lyhyen kokemukseni perusteella ajattelen, että tässä ryhmässä laitetaan hyvä kiertämään monilla tavoin ja laajalla levikillä.

Timo Turja, Puolustusvoimat
Olen kapteeni Timo Turja, Ilmasotakoulun työ- ja palvelusturvallisuuspäällikkö, työkykyvastaava ja tapaturma-asiamies. Tässä tehtävässä olen toiminut maaliskuun alusta 2021. Puolustusvoimissa tätä tehtävää hoitaa erilaisilla työkokemuksilla olevia henkilöitä, jotka ovat koulutuksen kautta siirtyneet tähän tehtävään. Kentällä hankittu monipuolinen työkokemus ja yhteistyö ovat vahvuutemme. Oma aikaisempi työurani on ollut asevelvollisten kouluttaja ja erilaiset kuljetusalan työt, josta viimeisimpänä kuljetuskeskuksen päällikkö kahdessa joukko-osastossa yhteensä 13 v 4 kk.
Olen ensimmäistä kautta yhteistyöryhmässä. Tässä työryhmässä haluan oppia myös Puolustusvoimien ulkopuolisilta työsuojelun toimijoilta hyviä käytänteitä. Meidän työsuojelutoimijoiden on tuotettava tilannetietoa johdolle työpaikkojemme työsuojelun tilanteesta sekä esityksiä työsuojelun parantamiseksi. Yhdessä olemme vahvempia ja voimme vaikuttaa, että työpaikkamme ovat turvallisia ja kilpailukykyisiä myös tulevaisuudessa.
Kiitos äänestäjille luottamuksestanne.

Sari Virta, Työelämäpalvelut, Valtiokonttori
Tulin valtiolle ja Valtiokonttoriin elokuussa 2021 kehittämispäälliköksi ja Työelämäpalvelut-tiimin vetäjäksi. Tätä ennen olen työskennellyt pitkän rupeaman erilaisten työyhteisöjen ja työn kehittämiseen liittyvien aiheiden parissa julkisella ja järjestösektorilla. Työsuojelun yhteistyöryhmässä olen mukana toista kautta työn tukijan roolissa, en siis ole vaaleilla valittu edustaja. Haluan edistää hyvinvoivaa työelämää, lähtökohtina ihmislähtöisyys ja vuorovaikutus. Iloitsen sidosryhmäyhteistyöstä ja teen mielelläni työtä erilaisissa verkostoissa. Innostun muutoksesta ja kokeiluista sekä tiedän kokemuksesta, että yhteistyö syntyy yhdessä tekemällä. Työsuojelun yhteistyöryhmän kanssa työskentely on tätä kaikkea ja siinä on hienoa saada olla mukana.

Tero Väyrynen, Oulun poliisilaitos
Olen Tero Väyrynen ja nyt kolmatta kautta mukana yhteistyöryhmän toiminnassa. Olen toiminut Oulun poliisilaitoksen työsuojeluvaltuutettuna vuodesta 2014. Toimin lisäksi poliisin valtakunnallisen työsuojeluvaltuutetun 1. varavaltuutettuna. Varsinainen päätyöni on toimia ryhmänjohtajana tai tutkinnajohtaja Oulun poliisilaitoksen monikäyttöryhmässä. Ryhmämme työnkuva on nimensä mukaisesti moninainen, suoritamme valvontaa, rikostutkintaa sekä erinäisiä lupavalvonnan tehtäviä.

Työsuojeluhenkilörekisteri

Valtion työsuojeluverkoston toiminta perustuu Työturvallisuuskeskuksen (TTK) työsuojeluhenkilörekisteristä saatuihin tietoihin, tiedotuksen ja uutiskirjeiden osalta erityisesti sähköpostiyhteystietoihin. Valtion työnantajaorganisaatiot ilmoittavat omien työsuojelutoimijoidensa tiedot suoraan TTK:n sähköiseen palveluun. Valtiokonttorilla ei ole mahdollisuutta muuttaa tai täydentää rekisterin tietoja muiden virastojen puolesta.

Viraston työsuojelupäällikön tulee huolehtia rekisterin tietojen oikeellisuudesta ja päivittää muutokset myös yhteystietojen osalta mahdollisimman ajantasaisesti.

Päivitykset työsuojelurekisteriin