Elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation kehittäjäverkosto

Valtiovarainministeriö on asettanut elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation edistämisohjelman, jonka yhtenä toimenpiteenä organisoidaan elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation kehittäjäverkoston toiminta. Elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation tavoitteena on tuottaa julkisia palveluita aiempaa kokonaisvaltaisemmin huomioiden ihmisten ja yritysten erilaiset tarpeet ja tilanteet.

Kehittäjäverkosto on yhteinen foorumi elämäntapahtumalähtöisyydestä kiinnostuneille digitaalisten julkisten palvelujen kehittämisen asiantuntijoille. Verkoston tavoite on tukea yhdessä oppimista ja yhteiskehittävää työskentelytapaa sekä varmistaa edistämisohjelman tuotosten avoimuus ja laaja hyödyntäminen. Verkoston tapaamisissa esimerkiksi viestitään edistämisohjelman asioista, esitellään käyttötapauksia, kuullaan yhteistyötahojen esittelyjä sekä kehitetään yhdessä elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation pidemmän aikavälin tiekarttaa.

Verkoston tapaamiset ovat avoimia, ja ne julkaistaan valtiovarainministeriön tapahtumasivuilla vm.fi/tapahtumat.

Ilmoittautuminen kehittäjäverkostoon sekä lisätietoa Elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation edistämisohjelmasta ja kehittäjäverkostosta valtiovarainministeriön verkkosivuilla: https://vm.fi/elamantapahtumalahtoisen-digitalisaation-edistamisohjelma.