Kuvituskuva

Valtion asiakkuusverkosto

Valtion asiakkuusverkosto tarjoaa vertaistukea ja yhdessä oppimista asiakaskokemuksen parissa valtiolla töitä tekeville.

Asiakaskeskeisyyteen on viime vuosina herätty valtiolla entistä enemmän. Useissa organisaatioissa on jo asiakaskeskeiseen kehittämiseen ja ylipäätään asiakkuustyöhön liittyviä asiantuntijoita ja johtajia. Vuoden 2019 lopulla käynnistyi myös spontaani verkostoituminen asiakkuustyötä valtiolla tekevien kesken. Verkostoitumisen alullepanevana voimana oli tarve vertaistuen ja esimerkkien jakamiseen organisaatioiden välillä. Verkostoitumisen seurauksena on syntynyt yli 30 organisaation aktiivisesti toimiva Valtion asiakkuusverkosto.

Valtion asiakkuusverkosto on tarkoitettu erityisesti erilaisissa asiakkuuteen liittyvissä tehtävissä työskenteleville valtionhallinnon asiantuntijoille ja johtajille. Verkoston jäseninä on esimerkiksi asiakkuusjohtajia, asiakaskokemuksen kehittämisen ammattilaisia, asiakaspalvelupäälliköitä ja palvelumuotoilijoita. Verkoston viestintäkanavana toimii Teams-ryhmä, jossa sovitaan tapaamisista, etsitään vertaistukea tai keskustellaan asiakkuuteen liittyvistä teemoista. Teams mahdollistaa matalalla kynnyksellä tapahtuvan yhteydenpidon verkoston osallistujien kesken.

Verkosto järjestää 5–6 kertaa vuodessa case-tapaamisia asiakkuuteen liittyvien teemojen ympärillä. Verkoston Teamissa voi myös sopia benchmark-tapaamisia pienemmillä porukoilla. Kaksi kertaa vuodessa järjestetään virastovierailuja, jolloin päästään tapaamaan toisia kasvokkain. Tapaamisten aiheina ovat olleet muun muassa asiakaskeskeisen kehittämisen työkalut, asiakkuuden käsitteet, asiakasfoorumit ja asiakaskokemus valvonnoissa.

Verkostoon voi ilmoittautua mukaan sähköpostitse jaakko.rinne@ruokavirasto.fi

Lue lisää blogista Valtion asiakkuusverkosto – yhdessä asiakkaan asialla