Julkishallinnon testausyhteisö

Verkoston kohderyhmä:
Ohjelmistotestauksen parissa julkisessa hallinnossa työskentelevät henkilöt, jotka vastaavat oman organisaationsa testaustoiminnan kehittämisestä.

Verkoston tarkoitus:
– Tietämyksen, osaamisen ja kokemusten jakaminen ohjelmistotestaukseen liittyvissä asioissa (esim. hyvistä käytännöistä tiedottaminen).
– Ohjelmistotestaukseen liittyvien ideoiden jakaminen ja niiden jatkojalostaminen.
– Hyvien toimintatapojen jakamisen kautta syntyvät työmäärä- ja kustannussäästöt.

Nimensä mukaisesti Julkishallinnon testausyhteisöön voi liittyä mukaan mikä tahansa julkishallinnon organisaatio.

Yhteisö kokoontuu säännöllisesti noin kahden kuukauden välein.

Julkishallinnon testausyhteisön yhteyshenkilö:
Pekka Saarinen
testauspäällikkö, Digi- ja väestötietovirasto
pekka.saarinen(a)dvv.fi