Työyhteisösovittelijoiden verkosto

Oletko suorittanut työyhteisösovitteluun liittyvän koulutuksen tai valmennuksen – omaatko valmiudet toimia työyhteisösovittelijana? Teetkö työyhteisösovittelua omassa virastossasi tai kenties jopa laajemmin valtionhallinnossa? Jos et vielä kuulu verkostoomme, niin ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta. Vähimmäisvaatimuksena verkostoon liittymiselle on HAUSin toteuttaman Sopua sovittelulla -valmennuksen suorittaminen. Muun muassa yliopistot järjestävät työyhteisösovittelusta laajojakin toteutuksia –  omien mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan ne ovat myös erittäin suositeltavia, mikäli työyhteisösovittelijan rooli inspiroi.

Verkoston puitteissa järjestetään yleensä noin kerran vuodessa ”työyhteisösovittelijoiden kookoontumisajot” Tämän verkostotapaamisen luonne on valmennuksellinen, oppeja ja kokemusta jakava vuorovaikuttava tilaisuus. Jos verkoston jäsenten kesken syntyy muita yhteisen kehittämisen ajatuksia tai halua tehdä tai toteuttaa yhdessä tilaisuuksia tai kampanjoita tai muuta sellaista, niin yhdessä voimme sen tehdä. Verkostoon kuuluminen ei sinänsä sido mihinkään, mutta on verkostoitumismielessä mahdollinen työyhteisösovittelijana toimiville.

Mikäli työnantajasi mahdollistaa ja olet kiinnostunut, niin ”töissä valtiolla” hengessä voit tulla mukaan myös nk. valtionhallinnon työyhteisösovittelijoiden pooliin. Meillä on joukko työyhteisösovittelijoita, jotka ovat antaneet itsestään yhteystietoja. Tietojen pohjalta virastojen edustajat voivat olla yhteydessä ja tiedustella henkilöitä joko toteuttamaan oman viraston työyhteisösovittelun prosessin tai tukemaan sen toteutuksessa. Jos tähän joukkoon liittyminen herättää kiinnostuksesi, voit ilmoittautua mukaan tämän linkin kautta. Tähän pooliin kuuluville on mahdollista osallistua ryhmätyönohjaukseen noin 4-5 kertaa vuodessa.

Työyhteisösovittelu on perinteisestä syyllisten nimeämisestä ja rangaistuskäytännöistä eroava vaihtoehtoinen tapa ja työväline käsitellä sekä ratkoa työyhteisön ristiriitoja. Työyhteisösovitteluun osallistetaan työyhteisön jäsenet (esihenkilö mukaan lukien) ja tavoite on ammattilaisen johdatteleman prosessin kautta tunnistaa haasteiden syitä ja ”puhdistaa pöytää”. Lopputulemana rakentuu yhdessä tuotettu sopimus siitä, miten työyhteisössä jatkossa toimitaan toisin ja miten tilannetta seurataan. Toki huomautuksia tai varoituksiakin voi pahimmillaan osapuolille tulla, mutta ne eivät ole tämän prosessin tarkoitus ja ovat toteutuessaan erillään sovitteluprosessista tapahtuvia asioita. Työyhteisösovittelusta löytyy paljon nettijuttuja ja kirjallisuuttakin, mutta ainakin alkulämmittelynä voit perehtyä prosessiin täällä.