Otsikkokuva: Tietojohtamisen verkosto - avoin kaikille

Tietojohtamisen verkosto

Verkoston aktiivisuus on hiljentynyt eikä sillä ole tällä hetkellä toimintaa.

Valtiokonttori julkaisee uutiskirjettä tietojohtamiseen liittyen https://www.valtiokonttori.fi/julkaisut/julkaisuja-julkishallinnon-palveluista/tietojohtamisen-uutiskirje/ -josta saa tietoa mm. tilaisuuksista teemaan liittyen.

Verkoston tavoitteena oli edistää julkishallinnon tietojohtamista ja sitä kautta tiedon hyödyntämisen maksimointia eli aineettoman pääoman parhainta käyttöä. Sen puitteissa toimi asiasta kiinnostuneita henkilöitä eri hallinnonaloilta enimmäkseen valtionhallinnon puitteista.

Verkosto edisti tavoitteitaan järjestämällä benchmarking tapaamisia tietojohtamisen tiimoilta sekä jakamalla osaamista ja tietoa verkoston kesken. Ajoittain järjestettiin myös seminaareja teemoihin liittyen.

Tietojohtamisen verkosto lyhyesti

• Perustamisvuosi: 2008
• Jäsenten määrä, postituslistalla noin 80 hlö ja LinkedIn 760 hlö
• Jäsenten tausta: kaikki tervetulleita, avoin verkosto
• Some-kanavat: LinkedIn Tietojohtamisen verkosto

Koottuja linkkejä tietojohtamiseen liittyen

eOppivassa kurssit:

Tiedon äärellä – johdatus tietopolitiikkaan

Tiedosta tekoihin

Tiedon visualisointi

Paikkatiedolla parempia päätöksiä

Tutkimuslukutaito

Johdanto kokonaisarkkitehtuuriin (osa tietoarkkitehtuuri)

Itseopiskelumateriaalia

Syvenny tiedolla johtamiseen – vinkkejä itseopiskeluun
https://tietokiri.fi/tiedolla-johtaminen/syvenny-tiedolla-johtamiseen-vinkkeja-itseopiskeluun/

Julkaisuja

Suomi tarvitsee tietopolitiikkaa
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80851
Valtiovarainministeriön julkaisuja 39/2017

Valtiolla.fi – Tietojohtaminen sivusto
https://www.valtiolla.fi/teema/tietojohtaminen/

Avauksia tietämyksen hallintaan
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/ekj_1+2001.pdf
Eduskunnan kanslia 1 / 2001

Arvoa aineettomasta pääomasta
https://ekirjasto.kirjastot.fi/ekirjat/arvoa-aineettomasta-paaomasta-taru-rastas-virpi-einola-pekkinen
Pro 2001

Tieto käyttöön – sivusto VN TEAS:n tutkimuksista ja selvityksistä
https://tietokayttoon.fi/tietokayttoon

Tietojohtaminen ja sen kehittäminen: tietojohtamisen arviointimalli ja suosituksia maakuntavalmistelun pohjalta
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161659
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:42

Tiedosta toimeen: Julkishallinnon tietojohtaminen 2030
Tietojohtaminen MaTI – hankkeessa (Maakuntatieto)
https://docplayer.fi/142125531-Tiedosta-toimeen-julkishallinnon-tietojohtaminen-2030.html
14.6.2019

Tieto päätöksenteossa – kohti digiloikkaa
https://www.sitra.fi/julkaisut/tieto-paatoksenteossa/
Sitra 12.9.2017

Tiedonkäytön toimintamalleja kompleksisten haasteiden kohtaamiseen
https://www.sitra.fi/julkaisut/tiedonkayton-toimintamalleja-kompleksisten-haasteiden-kohtaamiseen/
Sitra 20.9.2019

Kohti jatkuvaa tilannekuva
https://www.sitra.fi/julkaisut/kohti-jatkuvaa-tilannekuvaa/
29.11.2018

Heikot signaalit tulevaisuuden avartajina
https://www.sitra.fi/julkaisut/heikot-signaalit-tulevaisuuden-avartajina/
Sitra 10.1.2019

Kesy, sotkuinen vai pirullinen ongelma? Tiedon käyttö yhteiskunnallisessa päätöksenteossa
https://www.sitra.fi/julkaisut/kesy-sotkuinen-vai-pirullinen-ongelma/
Sitra 26.11.2018

Uskalla ajatella yhdessä. Parempiin päätöksiin moniulotteisessa tietoympäristössä
https://www.sitra.fi/julkaisut/uskalla-ajatella-yhdessa/
Sitra 16.11.2018

Tietojohtaminen
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/116695
Tampereen teknillinen yliopisto, Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi 2013

Blogeja

Harri Laihonen, Tiedolla johtaminen tarkoittaa tiedon hyödyntämistä
https://tietovirta.wordpress.com/2013/11/06/tiedolla-johtaminen-tarkoittaa-tiedon-hyodyntamista/

Harri Laihonen, Tietojohtamisen neljä roolia julkishallinnossa
https://tietokiri.fi/blogi/tietojohtamisen-nelja-roolia-julkishallinnossa/

Harri Laihonen, Onko tietojohtaminen totta
http://www.tietojohtaminen.com/artikkelit/blogissa-nyt-onko-tietojohtaminen-totta

Timo Hakala, Tietoarkkitehtuuri tietojohtamisen palveluksessa
http://www.tietojohtaminen.com/artikkelit/blogissa-nyt-tietoarkkitehtuuri-tietojohtamisen-palveluksessa

Timo Hakala, Tietojohtaminen julkishallinnossa
https://www.tietojohtaminen.com/artikkelit/blogissa-nyt-tietojohtaminen-julkishallinnossa

Reija Helenius, Meistä jokainen on tietojohtaja
http://www.tietojohtaminen.com/artikkelit/blogissa-nyt-meista-jokainen-tietojohtaja

Henri Hussinki, Tietojohtaminen ei ole yksiselitteistä tai yksinkertaista
http://www.tietojohtaminen.com/artikkelit/blogissa-nyt-tietojohtaminen-ei-ole-yksiselitteista-tai-yksinkertaista

Leena Kononen, Kaikki Tietojohtamisesta
https://www.tietojohtaminen.com/artikkelit/blogissa-nyt-kaikki-tietojohtamisesta

Leena Kononen, Tietojohtaminen tekoälyn aikakauteen
http://www.tietojohtaminen.com/artikkelit/blogissa-nyt-tietojohtaminen-tekoalyn-aikakauteen

Hannele Orjala, Tilastot tiedolla johtamisen tueksi
http://www.tietojohtaminen.com/artikkelit/blogissa-nyt-tilastot-tiedollajohtamisen-tueksi

Susanna Tirkkonen, organisaatio menestyy kun sen asiantuntijat menestyvät!
http://www.tietojohtaminen.com/artikkelit/blogissa-nyt-organisaatio-menestyy-kun-sen-asiantuntijat-menestyvat

Aila Vapaaoksa, Analysoidako vai ei – siinäpä pulma – vai onko?http://www.tietojohtaminen.com/artikkelit/blogissa-nyt-analysoidako-vaiko-ei-siinapa-pulma-vai-onko

Podcast

Harri Laihonen, Radio Moreeni Kuuntele tutkijaa 21.11.2018 aiheena tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen

http://www.tietojohtaminen.com/artikkelit/kuuntele-tutkijaa-harri-laihonen-tietojohtaminen

Kokoajana Leena Kononen syksyllä 2020