Hyppää sisältöön

tietojohtaminen

tietojohtaminen

Maisema vaellukselta, Kuva Helena Hurri
Tiedätkö mitä ongelmaa ratkaiset?

Palvelumuotoilu nähdään modernina, ihmiskeskeisenä ja poikkitieteellisenä suunnittelun työkaluna ja ongelmien lähestymistapana. Sitä voidaankin hyödyntää lähes..

#Tietokiri-case: Julkisen johtamisen kysely

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Osana Julkisen johtamisen yhteistyöryhmän ja Johtamisesta yhteiseksi hyväksi – valtionhallinon..

Case: Yritysten koronatuet
#Tietokiri case: Yritysten koronatuet

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? COVID-19-pandemia muutti äkillisesti yritysten toimintaympäristöä sekä toiminnan rajoitusten että kuluttajakäyttäytymisen..

Tietokiri-case: Osaamistietojen analysointi.
#Tietokiri-case: Osaamistietojen analysointi

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Asiakkaan käytettävissä olevat tiedot henkilöstön osaamisalueista olivat vaikeasti hyödynnettävissä. Jokaisella..

Tietokiri-case: ICT-menojen analysointi.
#Tietokiri-case: ICT-menojen analysointi

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Asiakkaan ICT-menot ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti ja oli tarve..

#Tietokiri-case: Hankesalkku-raportti

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään Hankesalkun hallintapalveluun kerätään tietoa erityisesti kokonaiskustannuksiltaan..

Tietokiri-case: Valtion henkilöstöhallinnon tunnuslukujen seuranta.
#Tietokiri-case: Valtion henkilöstöhallinnon tunnuslukujen seuranta

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Valtioneuvosto päätti joulukuussa 2017 säästää julkisen talouden menoista miljardi euroa..

Otsikkokuva: Tietojohtamisen verkosto - avoin kaikille
Tietojohtamisen verkosto

Verkoston tavoitteena on edistää julkishallinnon tietojohtamista ja sitä kautta tiedon hyödyntämisen maksimointia eli aineettoman pääoman..