Hyppää sisältöön

tietojohtaminen

tietojohtaminen

Valtionavustustoiminnan vaiheet

Valtionavustustoiminnan kehittämisen valmennukset jatkuvat

Valtionavustustoiminta on merkityksellistä Valtionavustukset ovat merkittävä keino vastata ja kehittää ratkaisuja yhteiskunnallisiin ilmiöihin liittyviin tekijöihin,..

#Tietokiri-case: HYTE-raportti (Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kustannukset)

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Ennen HYTE-raporttia ei ollut saatavilla näkymää siihen, kuinka paljon kunnat..

#Tietokiri-case: Julkisten hankintojen kokonaisvolyymi

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Hankintojen tiedolla johtamisella pyritään hankintojen vaikuttavuuden parantamiseen ja asetettujen tavoitteiden..

Dokumentteja suurennuslasin alla. Kuva: Pixabay.

Tietojohtamisen monet keinot eduskunnassa

Eduskunnan tietotuki ja tietotarpeet olivat tietojohtamisen verkostojen tämän syksyn tilaisuuden teemana. Tilaisuus oli järjestyksessään jo..

#Tietokiri-case: Näkymä menoista, tuotoista ja määrärahan käytöstä vuonna 2020

Sosiaali- ja terveysministeriölle tehtiin Power BI -raporttinäkymä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (segmentti) vuoden 2020 tuottoihin..

#Tietokiri-case: Terveydenhuollon hankintailmoitukset

Valtiovarainministeriölle tuotettiin Power BI -raportti kuntien ja sairaanhoitopiirien tekemistä terveydenhuollon hankintailmoituksista vuoden 2019 Hilma-aineistolla. Mukana..

#Tietokiri-case: Innovaatiobarometri

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Valtiovarainministeriö toteutti keväällä 2022 ensimmäistä kertaa julkisen sektorin innovaatiobarometrin valtiolla…

Kuva ilmiökartasta liittyen tiedon käytettävyyteen

Tietojohtaminen uudistaa valtionavustustoimintaa

Harkinnanvaraiset valtionavustukset ovat tärkeä keino vaikuttaa erilaisiin asioihin yhteiskunnassa. Avustusten avulla tuetaan monenlaista toimintaa: mm…