#Tietokiri-case: Näkymä menoista, tuotoista ja määrärahan käytöstä vuonna 2020

Sosiaali- ja terveysministeriölle tehtiin Power BI -raporttinäkymä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (segmentti) vuoden 2020 tuottoihin ja menoihin (LKP-tileittäin) sekä ministeriön määrärahatileihin liittyen. Näkymään tarvittavat tiedot haettiin Kiekusta. Tuottoja, menoja ja käytettyjä määrärahoja kuvattiin erikseen hajotuspuun, piirakkakuvan, yhteenlasketun summan sekä tarkemmat tiedot antavan taulukon avulla.

Hajotuspuusta nähdään sekä tuotot että menot LKP-tileihin jaettuna tarkkuustaso kerrallaan. Määrärahatilien näkymässä mukana ovat myös määrärahoja käyttäneet hallinnonalat. Piirakkakuvalla kuvaillaan eri LKP-tilien osuuksia vuoden tuotoista, menoista ja määrärahoista. Määrärahatilejä käsittelevä näkymä ilmoittaa käytettyjen määrärahojen kokonaissummien lisäksi edellisiltä vuosilta siirtyneet ja seuraavalle vuodelle siirretyt euromäärät.

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *