Hyppää sisältöön

#Tietokiri

#Tietokiri

#Tietokiri-case: Näkymä menoista, tuotoista ja määrärahan käytöstä vuonna 2020

Sosiaali- ja terveysministeriölle tehtiin Power BI -raporttinäkymä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (segmentti) vuoden 2020 tuottoihin..

#Tietokiri-case: Terveydenhuollon hankintailmoitukset

Valtiovarainministeriölle tuotettiin Power BI -raportti kuntien ja sairaanhoitopiirien tekemistä terveydenhuollon hankintailmoituksista vuoden 2019 Hilma-aineistolla. Mukana..

#Tietokiri-case: Innovaatiobarometri

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Valtiovarainministeriö toteutti keväällä 2022 ensimmäistä kertaa julkisen sektorin innovaatiobarometrin valtiolla…

#Tietokiri-case: Julkishallinnon yhtiöiden kartoitus

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Valtiovarainministeriön tarpeena osana valmistautumista uusin hyvinvointi- ja terveysalueisiin oli kartoittaa..

#Tietokiri-case: Julkisen johtamisen kysely

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Osana Julkisen johtamisen yhteistyöryhmän ja Johtamisesta yhteiseksi hyväksi – valtionhallinon..

Tietokiri-case: Hankintapulssi

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? hankintayksiköt tarvitsevat tietoa hankinnoistaan päätöksenteon tueksi monipuolisia tunnuslukuja ei ollut..

Case: Yritysten koronatuet
#Tietokiri case: Yritysten koronatuet

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? COVID-19-pandemia muutti äkillisesti yritysten toimintaympäristöä sekä toiminnan rajoitusten että kuluttajakäyttäytymisen..

Tietokiri-case: Osaamistietojen analysointi.
#Tietokiri-case: Osaamistietojen analysointi

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Asiakkaan käytettävissä olevat tiedot henkilöstön osaamisalueista olivat vaikeasti hyödynnettävissä. Jokaisella..