Hyppää sisältöön
Tietokiri-case: ICT-menojen analysointi.
#Tietokiri-case: ICT-menojen analysointi

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Asiakkaan ICT-menot ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti ja oli tarve selvittää, mistä menojen kasvu johtuu ja miten ne mahdollisesti lähitulevaisuudessa kehittyvät. Oltiin kiinnostuneita selvittämään myös..

#Tietokiri-case: Hankesalkku-raportti

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään Hankesalkun hallintapalveluun kerätään tietoa erityisesti kokonaiskustannuksiltaan yli miljoonan euron suuruisista ICT-kehittämishankkeista virasto-, hallinnonala- ja valtiokonsernitasolla. Tavoitteena on pystyä hyödyntämään hanketietoa valtioneuvostotasolla..

Tietokiri-case: Valtion henkilöstöhallinnon tunnuslukujen seuranta.
#Tietokiri-case: Valtion henkilöstöhallinnon tunnuslukujen seuranta

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Valtioneuvosto päätti joulukuussa 2017 säästää julkisen talouden menoista miljardi euroa vuoteen 2029 mennessä. Osana tätä tavoitetta valtioneuvosto asetti valtion henkilöstöhallinnolle säästötavoitteen, joka vastaa noin 20..

Tietokiri-case: Johdon raportointipalvelu.
#Tietokiri-case: Johdon raportointipalvelu

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Johtamisessa tarvittava tieto on usein pirstaleista ja se joudutaan kokoamaan useasta eri tietolähteestä. Tämä vaikeuttaa, tai ainakin merkittävästi hidastaa, tiedon hyödyntämistä toiminnan seurannassa ja suunnittelussa…

#Tietokiri-case: Tulossopimusten tekstianalyysi

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Analyysin tavoitteena oli tunnistaa tekstianalytiikan keinoin miten julkisen hallinnon strategian tavoitteet ihmiskeskeisyydestä, hallinnon yhtenäisyydestä ja yhdessä tekemisestä tulevat virastojen tulossopimuksissa esiin. Pyrkimyksenä oli muodostaa pohja..

#Tietokiri-case: Kansalaispulssi

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Kansalaispulssi-kysely on valtioneuvoston tilastokeskukselle toimeksiantama kysely, jossa kysytään kansalaisten mielialasta, luottamuksesta tulevaisuuteen, ohjeiden noudattamisesta, muiden auttamisesta, tiedon saamisesta sekä mielipiteistä liittyen viranomaisten toimintaan. Kyselyä toistetaan..