Hyppää sisältöön

analysointipalvelu

analysointipalvelu

Artikkelikuva - Valtionhallinnon kielitaitoselvitys
#Tietokiri-case: Valtionhallinnon kielitaitoselvitys

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Vuonna 2021 uudistetun kansalliskielistrategian tavoitteena on turvata kaikkien oikeus saada..

Case: Valtiovarainministeriö, Tiedonhallintakartta
#Tietokiri-case: Tiedonhallintakartta

Julkisen hallinnon tiedonhallintakartta on pääpiirteinen kuvaus julkisen hallinnon tiedonhallinnasta. Sen avulla nähdään, mitä tietoja eri..

#Tietokiri-case: Julkishallinnon yhtiöiden kartoitus

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Valtiovarainministeriön tarpeena osana valmistautumista uusin hyvinvointi- ja terveysalueisiin oli kartoittaa..

#Tietokiri-case: Julkisen johtamisen kysely

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Osana Julkisen johtamisen yhteistyöryhmän ja Johtamisesta yhteiseksi hyväksi – valtionhallinon..

Tietokiri-case: Osaamistietojen analysointi.
#Tietokiri-case: Osaamistietojen analysointi

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Asiakkaan käytettävissä olevat tiedot henkilöstön osaamisalueista olivat vaikeasti hyödynnettävissä. Jokaisella..

Tietokiri-case: ICT-menojen analysointi.
#Tietokiri-case: ICT-menojen analysointi

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Asiakkaan ICT-menot ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti ja oli tarve..

#Tietokiri-case: Hankesalkku-raportti

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään Hankesalkun hallintapalveluun kerätään tietoa erityisesti kokonaiskustannuksiltaan..

#Tietokiri-case: Tulossopimusten tekstianalyysi

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Analyysin tavoitteena oli tunnistaa tekstianalytiikan keinoin miten julkisen hallinnon strategian..