Hyppää sisältöön

analysointipalvelu

analysointipalvelu

#Tietokiri-case: HYTE-raportti (Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kustannukset)

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Ennen HYTE-raporttia ei ollut saatavilla näkymää siihen, kuinka paljon kunnat..

#Tietokiri-case: Julkisten hankintojen kokonaisvolyymi

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Hankintojen tiedolla johtamisella pyritään hankintojen vaikuttavuuden parantamiseen ja asetettujen tavoitteiden..

#Tietokiri-case: HR-raportoinnin puoliautomatisointi

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Maa- ja metsätalousministeriön Henkilöstö- ja hallintoyksikössä toteutettiin ministeriön sisäinen työaikajohtamisen..

#Tietokiri-case: Ulkoministeriön määrärahanseuranta

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Ulkoministeriön talousyksikkö oli kiinnostunut saamaan päivittyvän näkymän ministeriön pääluokan määrärahankäyttöön…

#Tietokiri-case: Työ- ja elinkeinoministeriön määrärahanseuranta

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Työ- ja elinkeinoministeriön henkilöstö- ja hallintoyksikön kiinnostuksena oli kehittää hallinnonalan..

#Tietokiri-case: Näkymä menoista, tuotoista ja määrärahan käytöstä vuonna 2020

Sosiaali- ja terveysministeriölle tehtiin Power BI -raporttinäkymä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (segmentti) vuoden 2020 tuottoihin..

#Tietokiri-case: Terveydenhuollon hankintailmoitukset

Valtiovarainministeriölle tuotettiin Power BI -raportti kuntien ja sairaanhoitopiirien tekemistä terveydenhuollon hankintailmoituksista vuoden 2019 Hilma-aineistolla. Mukana..

#Tietokiri-case: Innovaatiobarometri

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Valtiovarainministeriö toteutti keväällä 2022 ensimmäistä kertaa julkisen sektorin innovaatiobarometrin valtiolla…