Valtionavustustoiminnan vaiheet

Valtionavustustoiminnan kehittämisen valmennukset jatkuvat

Valtionavustustoiminta on merkityksellistä

Valtionavustukset ovat merkittävä keino vastata ja kehittää ratkaisuja yhteiskunnallisiin ilmiöihin liittyviin tekijöihin, joten se onkin työkalupakissa mukana yli yhdeksälläkymmenellä eri viranomaisella. Rahaa sitä kautta kanavoituu erilaisiin tarkoituksiin useita miljardeja euroja vuosittain ja hakuilmoituksia julkaistaan vuosittain satoja. Avustustoiminnan taustalla on valtionavustuslaki ja useita erityislakeja sekä toki myös hallintolaki yleislakina. Tästä huolimatta eriytymistä on tapahtunut ja valtionavustustoiminta mielletään eri tavoin eri puolilla valtionhallintoa.

Valtionavustustoiminnan kehittämishankkeessa luotiin valtiovarainministeriön johdolla yhteistyössä uusi toimintamalli, joka yhtenäistää ja luo paremmat edellytykset vaikuttavammalle ja läpinäkyvämmälle sekä tehokkaammalle toiminnalle. Yhteinen uusi toimintamalli kannustaa työn uudelleen ajatteluun sekä tehtävien että niiden aikataulutuksen näkökulmasta. Tärkeänä tavoitteena ovat mm. tietojohtamisen kehittäminen ja ilmiölähtöisyyden tuominen toiminnan taustalle.

Uuden toimintamallin tutuksi tekemiseksi on järjestetty jo keväästä 2021 lähtien valmennuksia, joissa on ollut tavoitteena tukea ministeriöiden ja virastojen valmistelijoita, esittelijöitä sekä muita valtionavustustoiminnan parissa työskenteleviä asiantuntijoita uuden toimintamallin haltuunotossa omissa organisaatioissaan.

Valmennukset tukevat uutta toimintamallia

Valmennuksia on toteutettu keväästä 2022 eteenpäin Valtiokonttorin, valtiovarainministeriön ja HAUSin yhteistyöllä. Alkuun lähes kaikki toteutukset olivat Covid-19 pandemian vuoksi etänä, mutta tänä vuonna on alettu pitämään suurin osa niistä läsnätilaisuuksina.

Kohderyhminä valmennuksille ovat valtionavustustoiminnan asiantuntijat ja johtajat, joille kummallekin järjestämme omat kokonaisuutensa. Asiantuntijoiden valmennuksen mitta on kokonaisuudessaan 2½ päivää ja johtajien 1½ päivää. Valmennukset toteutetaan n. 20-30 hengen ryhmissä ja ne on jaettu asiantuntijoiden osalta kolmeen parin viikon välein olevaan tapaamiseen. Valmennuksiin on osallistunut nyt jo 50 johtajaa ja liki 300 asiantuntijaa kahdestakymmenestä eri organisaatiosta. Palaute valmennuksista on ollut hyvää.

Valmennuksissa käydään läpi mm. hyvää hallintoa, ilmiölähtöisyyttä, vaikutusketjuja, arviointia, hakuilmoituksen ja -lomakkeen laadintaa sekä tietojohtamista. Toimintamallin tiivistelmäksi ja valmennuksen ennakkotehtäväksi on tehty myös eOppivaan oma verkkokurssi Kohti vaikuttavampaa valtionavustustoimintaa.

Uutena kokeiluna käynnistimme syksyllä 2023 toimintamallin toimeenpanon tukemiseksi ja yhteistyön kehittämiseksi viranomaisten välillä puolivuotta kestävän mentorointiohjelman, jossa eri puolilla hallintoa olevat asiantuntijat pääsevät yhdessä keskustelemaan valitsemistaan teemoista ja saavat vertaistukea kehittämiselle.

Vielä pääsee mukaan!

Vaikka valtiovarainministeriön hanke onkin päättymässä vuoden 2023 lopussa, työ jatkuu valtionapuviranomaisissa uuden toimintamallin käyttöönoton osalta. Valtiovarainministeriö ja Valtiokonttori tukevat jatkossakin virastoja. Valmennukset eivät siis vielä pääty, sillä valtiolla on vielä runsaasti asiantuntijoita ja johtajia, jotka eivät vielä ole niihin päässeet. Paljon on viranomaisia, jotka eivät vielä ole uuteen toimintamalliin perehtyneitä.

Viranomaiset ovat käyttöönottamassa uusia palveluita toiminnan tueksi (haeavustuksia.fi, hallinnoiavustuksia.fi ja tutkiavustuksia.fi). Mukaan tulemisen yhteydessä valmennuksiin kannattaa osallistua, sillä uudet palvelut on rakennettu uuden toimintamallin pohjalta ja sitä tukemaan.

Tulevan kevään valmennuksiin voi jo ilmoittautua HAUSin sivuilla: https://haus.fi/valtionavustustoiminnan-uusi-toimintamalli/

Kirjoittaja

Antti Seppänen

Kehittämispäällikkö, Valtiokonttori

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *