Kuvaus tietoympäristöstä

Tietojohtamisen valmennus kehittäjille joulukuussa 2023

Tietojohtamisen valmennuksessa tarkastelemme omaa ja työyhteisömme tai verkostomme tietoympäristöä ja pyrimme tunnistamaan sen vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Toteutus on virtuaalinen (Teams, Howspace ja Miro) ja sinne mahtuu kerrallaan max. 30 henkeä.

Valmennuksen kohderyhmänä ovat kaikki tietojohtamisesta kiinnostuneet julkisen hallinnon työntekijät. Valmennus on osa Valtiokonttorin Kehittäjävalmennusta, mutta myös sen ulkopuoliset osallistujat ovat tervetulleita. Valmennuksen vetävät Kimmo Järvinen (Verohallinto), Antti Seppänen (Valtiokonttori) ja Leena Kononen (VNK).

Koulutus rakentuu kahdesta ½ päivän tapaamisesta, ennakkotehtävistä sekä välitehtävästä. Tapaamisten ajat 1.12. ja 15.12 klo 8.30-12.00.

Ilmoittautuminen 27.11. klo 16.00 mennessä: https://www.lyyti.in/Tietojohtaminen_0976

Valmennuksen sisältö

Tavoitteena valmennuksessa on hahmottaa, miten kehittäjän työssä käytetään tietoa ja minkälaisessa tietoympäristössä itse kukin me toimimme. Tavoitteena on tutustua tietoympäristön käsitteeseen eri näkökulmista ja tulla tietoisemmaksi myös oman tietoympäristön puutteista ja kehittää tietokriittisyyttä.

Teemasta on kirjoitettu blogiteksti Valtiolla.fi sivustolle: Miten on kehittäjän tietoympäristön laita? Valmennuksesta on kirjoitettu artikkeli myös Tietoasiantuntija -lehden numeroon 1/2022 (s. 8-9) otsikolla Tunnista tietolähteesi, rikastakaa avoimesti yhdessä (Kimmo Järvinen, Antti Seppänen, Liisa Virolainen).

Valmennuksen rakenne ja toteutustapa

Ennakkotehtävänä tutustumme aluksi tietojohtamisen ja tietopolitiikan peruskäsitteisiin kahden eOppiva -verkkokurssin (Tiedon äärellä – Johdatus tietopolitiikkaan ja Tiedosta tekoihin) ja Julkisen hallinnon kehittämisen strategian (päämäärät ja toimintalinjaus 6/7) avulla ja aloitamme oman tietoympäristömme hahmottamisen listaamalla erilaisia käyttämiämme tietolähteitä.

Ensimmäisessä tapaamisessa tutustumme tietoympäristön käsitteeseen ja sovellamme oppimaamme omien ja työyhteisömme tietolähteiden jäsentelyssä. Tutustumme ilmiölähtöiseen tapaan hahmottaa kehittämistä ja mitä vaatimuksia mahdollisuuksia se asettaa tietoympäristölle.

Välitehtävänä työstämme oman tietoympäristömme kuvausta ja tuotamme siihen liittyen materiaalia.

Toisessa tapaamisessa jatkamme aiheeseen perehtymistä keskustelemalla kuvaustyön aikana heränneistä kysymyksistä. Uutena teemana tutustumme tietokriittisyyteen.

Ennakkotehtävät ja välitehtävät suoritetaan virtuaalisessa ympäristössä ja tapaamiset toteutetaan Howspacen kautta. Materiaalit jaetaan Howspacessa ja keskustelut käydään Teamsissä. Apuna käytetään Miroa. Miron ja Howspacen käytöstä järjestetään tarpeen mukaan omia n. 30 minuutin klinikoita erikseen.