Valtionhallinnon sosiaalisen median verkosto tukee someammattilaisia työssään

Useassa valtionhallinnon organisaatiossa on tänä päivänä sosiaalisen median viestintää työkseen tekeviä viestintäammattilaisia. Sosiaalinen media muuttuu jatkuvasti. Algoritmit, alustat ja sosiaalisen median eettisten kysymysten pohdinta ovat jokaisen viestijän työpöydällä tavalla tai toisella. Tähän mennessä valtiolla ei kuitenkaan ole ollut yhteistä alustaa someammattilaisten keskinäiselle verkostoitumiselle.

Huhtikuussa 2023 perustettu valtionhallinnon sosiaalisen median verkosto on tarkoitettu erityisesti sosiaalisen median parissa työskenteleville viestintäammattilaisille. Verkosto tarjoaa keskustelualustan parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja sosiaalisen median ajankohtaisiin asioihin liittyen. Verkosto voi järjestää myös sosiaaliseen mediaan liittyviä työpajoja ja koulutusta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tarjoaa verkostolle yhteistyön alustan ja koordinoi toimintaa.

Verkosto on yhdessä ohjautuva ja keskusteleva. Verkosto toimii Teamsissä, joka mahdollistaa matalalla kynnyksellä yhteydenpidon eri organisaatioiden viestintäasiantuntijoiden kesken. Verkosto kokoontuu myös säännöllisesti yhteisiin tapaamisiin 4–5 kertaa vuodessa. Mukana on jo tällä hetkellä lähes 50 viestinnän ammattilaista eri puolilta valtionhallintoa.

–  Yhteiselle foorumille on selkeästi tilausta, koska some vaatii jatkuvaa osaamisen ylläpitämistä. Verkoston tavoitteena on hyvien käytäntöjen ja tiedon jakaminen, sosiaalista median viestintää työkseen tekevien keskinäinen sparrailu ja keskustelu ajankohtaisista someilmiöistä julkishallinnon näkökulmasta, sanoo verkoston perustaja Anu von Lode Tukesista.

Verkoston seuraava tapaaminen järjestetään kesäkuussa 2023. Verkostoon voi ilmoittautua mukaan sähköpostitse anu.vonlode@tukes.fi.

Kuva: Marjaana Malkamäki