Hyppää sisältöön

Työsuojelun yhteistyöverkosto

Työsuojelun yhteistyöryhmä tukee valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumista ja työsuojelutoiminnan kehittämistä.

Valtion työsuojelupäälliköistä ja -valtuutetuista koostuva yhteistyöryhmä aloitti toimintansa vuonna 2016. Ryhmässä on mukana myös valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin ja valtion henkilöstöjärjestöjen edustajat.

Työsuojelun yhteistyöryhmän jäsenet valitaan vaaleilla. Ehdolle voivat asettua valtiolla työsuojelupäällikön ja -valtuutetun tehtävissä toimivat henkilöt, joilla on äänioikeus oman ryhmänsä vaaleissa. Vaalien järjestämiseen käytetään työsuojeluhenkilörekisterissä olevia tietoja.

Yhteistyöryhmässä on maksimissaan 10 jäsentä, joista viisi toimii työsuojelupäällikköinä ja viisi työsuojeluvaltuutettuina. Ryhmän toimikausi on kaksi vuotta ja se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valtion työsuojelun yhteistyöryhmän kokoonpano 2022-2023


Työsuojelupäälliköt

 • Vilja Arola, Ulosottolaitos
 • Eini Hyttinen, Poliisihallitus
 • Anna Leppäkoski, ympäristöministeriö
 • Petri Nurmi, Rikosseuraamuslaitos, keskushallintoyksikkö
 • Anne Oksanen, Digi- ja väestötietovirasto

Työsuojeluvaltuutetut

 • Sari Enckell, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Pasi Hämäläinen, Rajavartiolaitos (puheenjohtaja)
 • Juho Marjakuusi, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (varapuheenjohtaja)
 • Sami Talonpoika, Helsingin poliisilaitos
 • Tero Väyrynen, Oulun poliisilaitos

Valtiovarainministeriön, JHL:n ja Valtiokonttorin edustajat

 • Päivi Lanttola, valtiovarainministeriö
 • Tuula Haavasoja, JHL
 • Sari Virta, Valtiokonttori

 

Vuoden 2022 teemoiksi Työsuojelun yhteistyöryhmä työsti työleirillään seuraavat:

 • Monipaikkaisuus ja työsuojelu
 • Psykososiaalinen kuormitus

Monipaikkaisuuteen ja työsuojeluun kuuluvat mm. monipaikkakuntaisuus, yhteiset työpaikat työsuojelun näkökulmasta sekä erilaiset käytännöt, joita on kehitetty tai kehitteillä. Psykososiaalisen kuormituksen näkökulmasta esiin nousevat mm. kuormituksen mittaaminen, työkalut sen hallintaan, osaamisen kehittäminen sekä erilaiset tukikeinot.

Työsuojelun yhteistyöryhmä työstää myös työsuojelun vuosikelloa. Valtion työsuojelijoiden verkostoa pidetään ajan tasalla mm. uutiskirjein ja tapahtumin.

Ryhmän jäsenten esittelyt

Vilja Arola, Ulosottolaitos
Työskentelen Ulosottolaitoksessa valtakunnanvoudin kansliassa viraston työsuojelupäällikkönä ja erityisasiantuntijana. Työni painopisteitä ovat yhteistoiminnan, työhyvinvoinnin, työsuojelun ja työterveysyhteistyön asiat. Aiempaa taustaa minulla on työsuojelutarkastajan työstä ESAVI:sta noin kymmenen vuoden ajalta, jukolaisena luottamusmiehenä sekä VM:n työsuojelupäällikkönä ja henkilöstöasiantuntijana. Tämä on toinen kauteni valtion työsuojelun yhteistyöryhmässä ja olen mukana myös virastojen työsuojelutoimijoiden työturvallisuuden riskienhallinnan verkostossa.

Sari Enckell, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
THL:ssä jo vuodesta 1998 alkaen! Tämän hetkinen toimenkuvani käsittää kansallisten kliinisen mikrobiologian laboratorioiden toimilupa-asioita, mutta pitkän urani aikana olen ollut monessa mukana ja siksi työnkuvani onkin hyvin moninainen: verkkopäivityksiä, sisäintraa, asiakkuuksia ja verkostoitumista, ja niitä assistentin töitäkin. Monialaisuus tekee työstäni mielenkiintoisen. Vastuutehtäväni on myös hoitaa työsuojeluvaltuutettuna työsuojeluasioita ja toimia JHL:n luottamushenkilönä ja siksi – tulevaisuuden työelämä tarvitsee mielenhyvinvointia!

Tuula Haavasoja, JHL
Olen työelämäasiantuntija Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:stä. Tässä ryhmässä edustan kaikkia palkansaajajärjestöjä, ja olen ollut työryhmässä mukana alusta asti eli vuodesta 2016. Olen ollut työsuojelutehtävissä koko aikuisen työurani edistämässä parempaa työelämää. Tavoitteeni on, että työelämässä kaikki menevät hyvillä mielin töihin ja terveenä kotiin.

Eini Hyttinen, Poliisihallitus
Olen ylitarkastajana Poliisihallituksessa ja olen nimetty myös työsuojelupäällikön tehtäviin. Olen mukana vahvasti valtakunnallisissa koko hallintomme erilaisissa työhyvinvoinnin, HR:n ja työsuojelun tehtävissä. Erityissarkaani ovat päihde-, yhdenvertaisuus-, jaksamis-, työterveys- ja erilaiset häiriökäyttäytymisasiat. Aiemmin olin häirintäpykälästä lähtien ensin työsuojelupiirissä sittemmin aluehallintovirastossa työsuojelun valvontatehtävissä. Työpaikkakiusaamisen ja jaksamisteeman ympärillä riitti hommia. Ehdin olla myös luottamusmies- ja pääluottamusmiestehtävissä. Ay-toiminnassa olen edelleen mukana vapaa-ajalla oman liittoni vetämänä. Taustalla mm. yhteiskuntatieteilijän, psykologian, juridiikan, opettajan, työnohjaajan, työyhteisösovittelijan, rikos- ja riita-asioiden sovittelijakoulutuksia ja tehtäviä.

Pasi Hämäläinen, Rajavartiolaitos (puheenjohtaja)
Minulla alkoi kolmas kausi tässä ryhmässä.1.4.2022 tuli 20 vuotta Rajavartiolaitoksen palveluksessa täyteen. Olen ollut 18 vuotta mukana työsuojelutoiminnassa. Ensimmäiset 16 vuotta toimin kaakkois-suomen rajanylityspaikkojen valtuutettuna operatiivisessä ympäristössä ja nyt 2021 alkaen Rajavartiolaitoksen sekä Suomenlahden merivartioston esikuntien työsuojeluvaltuutettuna. Lisäksi olen RVL:n valtakunnallisen työsuojeluvaltuutetun varavaltuutettu.

Päivi Lanttola, valtiovarainministeriö
Olen neuvotteleva virkamies VM:n Valtionhallinnon kehittämisosastolla. Työsuojelu on kuulunut työtehtäviini alusta asti ja olin mukana myös aloittamassa tätä työsuojelun yhteistyöryhmää. Muut työtehtävät sisältävät laajasti valtion henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä asioita sekä valtion eläkkeiden rahoitukseen ja ylimmän johdon palkkoihin kuuluvia tehtäviä.

Anna Leppäkoski, ympäristöministeriö
Työskentelen ympäristöministeriössä työsuojelupäällikkönä sekä työhyvinvoinnin asiantuntijana. Olen aiemmin toiminut eri ministeriöissä, virastossa ja yksityisellä sektorilla HR-tehtävissä. Tällä hetkellä ajankohtaisia asioita meillä ympäristöministeriössä työsuojelun osalta on hybridityö ja työkulttuurin kehittäminen ylipäänsä. Lisäksi kehitämme tiedolla johtamisen kokonaisuutta, jossa työhyvinvointi- ja työkykyasioilla on keskeinen rooli.

Juho Marjakuusi, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (varapuheenjohtaja)
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (vuodesta 2010 lähtien), toimipaikkana Helsinki. Tällä hetkellä myös ESAVIn työsuojeluvaltuutettu kaudella 2021-2022 (noin 20%:lla työaikaresurssilla). Virka työsuojelun vastuualueella työsuojelutarkastajana (työnkuvana pääasiassa työympäristöasiat ja vakavien työtapaturmien tutkinta). Valtuutettuna tullut perehdyttyä myös työsuojelun yhteistoiminnan toteutumiseen, psykososiaaliseen kuormittumiseen ja etä- ja hybridityön haasteisiin. Pään sisäinen toiminta pohjautuu aika pitkälti tekniseen insinööritaustaan ja -logiikkaan. Pääasiassa tällä hetkellä työskentelen kotoa käsin Etelä-Haagassa Helsingissä, mutta välillä intoudun käymään Pasilan toimistollakin. Työpäivän pituutta rajoittaa (ja arkea rytmittää) tehokkaasti vaimo ja 3v tytär. Harrastuksina pääasiassa sukellusseuran tukialuksen kipparointi ja MPK:n merellinen toiminta.

Petri Nurmi, Rikosseuraamuslaitos, keskushallintoyksikkö
Olen toiminut Rikosseuraamuslaitoksen työsuojelupäällikkönä vuoden alusta, joten olen virassani melko tuore. Sitä ennen virkapaikkani oli Keskushallintoyksikön turvallisuus-yksikössä, missä toimin tarkastajan virkanimikkeellä sisäisen tutkinnassa, sekä vankiloiden tiedonhankinnan koordinoijana ja kouluttajana. Lisäksi olen vastannut Risen riskienhallinnasta. Ennen 16 vuotista virkauraani Rikosseuraamuslaitoksessa toimin tutkijana Jyväskylän yliopistossa.

Anne Oksanen, Digi- ja väestötietovirasto
Työskentelen työsuojelupäällikkönä ja johtavana asiantuntijana osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen ja tukeen liittyvissä tehtävissä Digi- ja väestötietovirastossa. Uudessa virastossa on ollut hyvä lähteä miettimään toimintatapoja ja rakenteita puhtaalta pöydältä. Monet aikaisemmat työsuojelun toimintatavat eivät enää välttämättä istu monipaikkaiseen hybriditoimintamalliin. Osallistun aktiivisesti useiden virastojen työsuojelutoimijoiden kanssa työturvallisuuden riskienhallinnan kehittämiseksi perustamaamme verkostoon.

Sami Talonpoika, Helsingin poliisilaitos
Tässä teille esittäytyy noin 10 vuotta vanhempana konstaapelina Helsingin poliisilaitoksella eri tehtävissä toiminut Sami Talonpoika. Joten hei vaan!
Olen toiminut Helsingin poliisiyhdistyksen hallituksessa vuodesta 2017, vuoden 2020 alusta olen saanut olla Poliisin Tuki ry:n hallituksessa. Minulla on neljän vuoden kokemus työsuojeluasiamiehenä Helsingin poliisilaitoksella ja tämän vuoden alusta minulla on kunnia saada toimia työsuojeluvaltuutettuna.
Toivon saada tuoda yhteistyöryhmälle turva-alan näkökulmaa työsuojelu- ja etenkin työssäjaksamisen kannalta. Meistä moni tekee kolmivuorotyötä, jolla on vaikutusta jaksamiseen ja toimimme jatkuvan väkivallan uhan alla.

Sari Virta, Valtiokonttori
Olen reilut parikymmentä vuotta tehnyt erilaisia ihmisten ja organisaatioiden kehittämistöitä julkisella sektorilla. Valtiolle ja Valtiokonttoriin tulin elokuussa 2021 kehittämispäälliköksi ja Työelämäpalvelut- tiimin vetäjäksi. Haluan edistää hyvinvoivaa työelämää, lähtökohtina ihmislähtöisyys ja vuorovaikutus. Iloitsen sidosryhmäyhteistyöstä ja teen mielelläni työtä erilaisissa verkostoissa. Innostun muutoksesta ja kokeiluista sekä tiedän kokemuksesta, että yhteistyö syntyy yhdessä tekemällä.

Tero Väyrynen, Oulun poliisilaitos
Poliisi vuodesta 2001. Ennen poliisiuraani olen työskennellyt kaupanalalla myyjänä, päiväkodissa ja jonkin aikaa puolustusvoimissa. Oulun poliisilaitoksen työsuojeluvaltuutettuna olen toiminut vuodesta 2014. Poliisin työsuojelun keskustoimikunnassa varsinaisena jäsenenä olen toiminut 2014-2021. Vuoden 2022 alusta aloitin poliisin valtakunnallisen työsuojeluvaltuutetun 1. varavaltuutettuna ja keskustoimikunnan varajäsenenä. YTR:ssä minulla on alkamassa toinen kausi. Sisäilmaongelmat ovat ehkä se erityisosaamisalueeni työsuojelun saralla. Työpaikka sijaitsee fyysisesti Oulussa.

 

Työsuojeluhenkilörekisteri

Valtion organisaatiot ilmoittavat työsuojeluhenkilörekisteritietonsa sähköiseen palveluun. Palvelua ylläpitää Työturvallisuuskeskus (TTK). Palvelusta saa myös otteen työsuojeluhenkilörekisteristä. Työsuojeluhenkilörekisterin ilmoituksia ei toimiteta Valtiokonttoriin.

Viraston työsuojelupäällikön tulee päivittää työpaikan työsuojelutoimijoiden muutokset työsuojeluhenkilörekisteriin mahdollisimman ajantasaisesti, myös sähköpostiosoite.

Päivitykset työsuojelurekisteriin