Hyppää sisältöön

Hae sivustolta

Yhteensä 344 hakutulosta

Esimiesten ja työyhteisöjen kehittämishanke

Kehittämishanke toteutettiin 1.1.-31.12.2012 osana THL:n johtamisen kehittämisohjelmaa. Tarkoituksena on ollut vahvistaa THL:n strategiassa määritettyjä menestystekijöitä,..

Hyvinvoiva kouluyhteisö

Suomalais-venäläisessä koulussa toteutettiin Hyvinvoiva kouluyhteisö -hanke vuonna 2012. Hankkeen tavoitteena oli tukea henkilöstön jaksamista haastavissa..

Työilmapiirin edistäminen

Kuopion TE-toimistossa Kaiku-rahalla toteutettiin Työilmapiirin edistäminen-hanke ajalla 28.11.2011-31.3.2012. Apulaisjohtajan johdolla perustettiin työryhmä valmistelemaan työhyvinvointihanketta, jossa..

Työpaikkaselvitys

Hankkeessa toteutettiin työilmapiirin kartoitus haastattelututkimuksella. Ulkopuolisen asiantuntijan laatimalla selvityksellä kartoitettiin työilmapiiririn nykytila ja etsittiin kehittämiskohteita..

Muutosvalmennus

Muutosvalmennuksen taustalla olivat Pohjois-Pohjanmaan verotoimiston toiminnan tulevat muutokset, erityisesti verokorttipuhelinpalvelun käyttöönotto vuoden 2012 alusta. Valmennuksella..

Vahvaksi vastaisuudessa

Valtiokonttorin Rahoitustoimialalla on panostettu voimakkaasti henkilöstön työhyvinvointiin. Toimialan tulokset esim. tyty-barossa ovat olleet kokonaisuutena hyvällä..

Maistraattien muutosvalmennus

Maistraattien Kaikuhankkeen koulutuskokonaisuuden tavoitteena oli tukea maistraattien yhteisten toimintatapojen rakentumista monipaikkaisessa organisaatiossa sekä ylläpitää henkilöstön..

Projektiosaamisen kehittäminen SYKEssä

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johtoryhmä on tunnistanut strategian (2011-2014) valmistelun yhteydessä projektiosaamisen strategisesti keskeiseksi osaamisalueeksi. 70-..

Työhyvinvointia joka päivä

Työhyvinvointi on sitä, että töissä on hyvä olla. Työhyvinvointi on tunnetila, sitä ei voi käskeä...

Muutoksessa eteenpäin

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualuueella toteutettiin koko vastuualuetta koskeva hanke vuosina 2011 – 2012. Kehittämishankkeeseen lähdettiin vaikeasta..

Toimiva ja tuloksellinen johtoryhmä

Kehittämishankkeen tavoitteena oli selkiyttää Poliisihallituksen johtoryhmän merkitystä ja roolia suhteessa johtamisjärjestelmän muihin osiin ja elimiin...

Maavoimat – paras työpaikka valtiolla

Maavoimien esikunta ja maavoimien hallintoyksiköt toteuttivat työhyvinvoinnin kehittämis- ja jalkauttamishankkeen vuosina 2008-2012. Hankkeen tavoitteena oli..

Tarina-hanke

Hämeen ELY-keskuksessa käynnistettyyn Tarina-hankkeeseen osallistui yhteensä 12 ELY-keskusta. Hanke rakennettiin barometrien purkumallin pohjalta ja vuoden..

Ajanhallintakoulutuksesta apua työajan käyttöön

Ulkoasiainministeriön henkilöstöstrategian yksi tavoite on henkilöstöresurssien kohdentaminen ja priorisointi/depriorisointi. Priorisointi ja depriorisointi ovat olennaisen tärkeitä..

Esimiestyön kehittäminen

Pyhäselän vankilassa toteutettiin Kaiku-rahan puitteissa esimiehille suunnattu työhyvinvointihanke kevään 2011 aikana. Hankkeen nimissä järjestettiin esimiestyönohjausta..

Yhteensä 344 hakutulosta.