TEM:n muutosjohtamista ja työhyvinvointia tukevat henkilöstön valmennukset ja esimiesten työpajat

Hankkeessa toteutetaan ulkopuolisten valmentajien kanssa henkilöstölle työhyvinvointivalmennusta ja esimiehille Arjen johtamisen ongelmat -työpajoja. Menetelmät ovat kokeilevia ja osallistavia. Valmentajat soveltavat niitä tarpeen ja tilanteen mukaan nimenomaisesti niin, että valmennusten/työpajojen sisältö vastaa TEM:n tarpeita; tukemaan muutoksia sekä yksilöiden työhyvinvointia ja työssäjaksamista sekä esimiesten roolia muutosjohtajina.