Työsuojelutoiminnan kehittäminen uudessa organisaatiossa

Poliisilaitosten yhdistämisestä johtuen työsuojelutoimintaa on tarpeen yhtenäistää. Hankkeessa työsuojeluorganisaatiolle järjestetään koulutusta ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla.