Eviran VatuPassi – vuorovaikutteinen keskustelutyökalu

Jatkumona strategisen hyvinvoinnin hankkeelle (2011–2014) näimme tarpeen siirtyä proaktiivisempaan toimintatapaan ja vuorovaikutteisempaan kulttuuriin. Halusimme rakentaa uudentyyppisen, vuorovaikutteisen keskustelutyökalun.

Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa työtä ja lisätä työn imua ja vuorovaikutusta sekä konkretisoida toimenpiteet, joilla yhdessä sovittuihin tavoitteisiin päästään. Tarkoituksena on kokeilla keskustelutyökalua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa esimerkiksi varhaisen tuen keskusteluissa, työyhteisön tavoitekeskusteluissa, kehityskeskusteluissa sekä muutoskeskusteluissa.

Keskusteluissa työntekijä on aktiivinen toimija, joka kehittää työtään ratkaisukeskeisesti työyhteisön jäsenenä. VatuPassi- asteikolla työntekijä arvioi neljän peruskysymyksen avulla nyky- ja tavoitetilannetta. Peruskysymykset ovat tiedänkö, osaanko, kykenenkö ja haluanko. Apuna keskusteluissa toimii VatuPassi -pelilauta sekä pikaopas. Hankkeessa käytetään ulkopuolista asiantuntijaa.