Esimiesvalmennus 2015

Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden hallinto- ja palvelutoimintoja kootaan Valtioneuvoston kansliaan muodostettuun hallintoyksikköön (VNHY) 1.3.2015 lukien.

Yhtenäisellä ja hyvällä esimiestyöllä pyritään varmistamaan henkilöstön hyvinvointi sekä muutostilanteessa että myöhemmin toiminnan vakiintuessa. Hanke toteutetaan ulkopuolisen asiantuntijan järjestämänä esimiesvalmennuksena.