Henkilöstö, esimiehet ja johto Luonnonvarakeskuksen rakentajina

Kehittämishankkeeseen kytkettiin paitsi esimiestyön käytäntöjen vakiinnuttaminen ja esimiesten vertaistuki, myös esimiesten ja henkilöstön muutostuki yt-neuvottelutilanteessa sekä myöhemmin keväällä 2015 Lukessa käynnistyneen työympäristökehittämisen tuki. Tältä osin hanke kattaa Viikkiin keskitettävän pääkaupunkiseudun päätoimipisteen ja Jokioisten kampuksen. Nyt kehitettävien toimipisteiden ratkaisuja ja linjauksia käytetään seuraavissa vaiheissa muiden toimipisteiden toiminnan kehittämisessä. Tavoitteena kehittämisessä on tukea toimitiloilla ja työympäristöratkaisulla fuusion onnistumista sekä uuden organisaation tietotyön suorituskykyä ja tehokkuutta. Uudet toimintamallit vaativa koko organisaatiolta paljon muutosvalmiutta, innovatiivista otetta sekä asiakas- ja verkostoitumistaitoja. Lisäksi esimiehille mahdollistetaan verkostoitumista ja vertaistukea.

Muutostyö on pitkäjänteistä, johtaminen on keskiössä. Erilaiset muutoshankkeet ovat tukeneet henkilöstön jatkuvassa muutoksessa elämisen ”sietämistä” ja tavoitteiden aikaansaamista huolimatta ympäröivästä muutostilanteesta. VMBaron tulokset esimiestyön osalta paranivat. Esimiestyön merkitystä on korostettu ja esimiehet ovat myös tiedostaneet roolin vaikuttavuuden. Myös Kiekun käyttöönottaminen 1.10.2016 ja siihen liittynyt esimiesvalmennus korosti esimiesten osaamisen merkitystä.

VMBaron tulosten työstäminen myös Verkkoaivoriihen avulla kiteytti kehittämistoimenpiteitä, koska tiimit kävivät niitä läpi ohjatusti ja muut tiimit saivat hyödyntää eslle tuotuja kehittämistoimia. Vuoden 2016 VMBaroa muokattiin huomattavasti ja siitä kehittyi Henkilöstötutkimus, johon lisättiin kysymyksiä.