Työyhteisötaidot

Hallinnon sisäiseen intranettiin luodaan omat sivut työyhteisötaidoille ja Kaiku-kehittäjäverkostolle. Hankkeessa tuotetaan koko Verohallinnon käyttöön työyhteisötaitoja käsittelevä verkkokurssi ja muuta itseopiskelumateriaalia. Koko Verohallinnon henkilöstö tekee työyhteisötaitojen itsearvioinnin keväällä 2015 tilannekeskustelujen yhteydessä.